Renate Zuiker


Statenlid in de Provin­ciale Staten van Drenthe

Sinds 24 maart 2021 is Renate het Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws