Renate Zuiker


Statenlid in de Provin­ciale Staten van Drenthe

Sinds 24 maart 2021 is Renate het Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe.

Gerelateerd

Friezen en Drenten van de Partij voor de Dieren verwel­komen de wolf

Doe niet zo gek, weg met dat hek!

Gehuld in shirts met daarop de tekst “Wolkom Wolf”, hebben de afdelingen Friesland en Drenthe van de Partij voor de Dieren deze zondag het begin van het zogenaamde wolvenhek geïnspecteerd. Het gaat om het hek bij Boijl langs het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold. Het wolvenhek is een schijnoplossing die bovendien in strijd is met Europese regels en de Wet natuurbescherming. De Partij voor...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws