Renate Zuiker


Frac­tie­voor­zitter en Statenlid in de Provin­ciale Staten van Drenthe

Sinds 24 maart 2021 is Renate het Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe.

Over Renate Zuiker

Ik was me al vrij jong bewust van maatschappelijke kwesties, ik was eigenlijk altijd al met politiek bezig. Lid van Amnesty, Aidsfonds, Dierproefvrij, dat soort organisaties. Tijdens mijn studie biologie koos ik voor maatschappelijke, ethische of filosofische onderwerpen, waardoor ik uiteindelijk met een zogenaamd vrij doctoraal biologie ben afgestudeerd. Daarna ben ik sociologie gaan studeren. Mijn afstudeerscriptie ging over verborgen beleidsveronderstellingen en argumentatietheorie. Dus terugkijkend is het eigenlijk wel logisch dat ik in de politiek terecht ben gekomen.

Waarom de Partij voor de Dieren

Het is tijd voor een andere omgang met de natuur en met dieren, waarmee we veel meer gemeen hebben dan we willen weten. Ik wil een ander geluid in het Drents parlement laten horen. Er zijn zoveel vastgeroeste overtuigingen die we wel eens tegen het licht mogen houden. Bijvoorbeeld over economische groei. We zullen naar een economie toe moeten binnen de grenzen van de natuur. Met een leefbaar inkomen voor iedereen. De aarde kan niet oneindig groeien, net als ons lichaam dat niet kan. De mens past meer bescheidenheid als we willen overleven.
Uitbuiting van kwetsbare dieren, natuur en mensen is geen teken van beschaving, maar iets om je als samenleving voor te schamen. Zolang we een systeem in stand houden van uitbuiting, is er werk te doen.

Daarom, stem op de Partij voor de Dieren in Drenthe!

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws