Motie van Treurnis


20 december 2023

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 20 december 2023, ter bespreking van Uitwerking Coalitieakkoord,

Constaterende dat:

- de coalitie geen financiƫle uitwerking heeft gepresenteerd bij het coalitieakkoord;

- het college in hun eerste begroting het coalitieakkoord niet verwerkt had;

- het college nu slechts met een gedeeltelijke uitwerking van het coalitieakkoord is gekomen;

- voor veel posten concrete en meetbare doelen ontbreken.

Overwegende dat:

- PS door de handelswijze van GS geen integrale afweging kan maken;- PS door de handelswijze van GS hun controlerende en kaderstellende taak onvoldoende kan uitvoeren.

Spreken uit:

dat de Provinciale Staten de gang van zaken en de handelswijze van het college hierin betreuren.


Partij voor de Dieren, Renate Zuiker

Lijst Pormes, Sam Pormes

GroenLinks, Ewoud Bos

Volt, Marloes Kramer-Hammenga

SP, Simon Zandvliet

D66, Anry Kleine Deters


  Status

  Verworpen

  Voor

  D66, PvdD, GL, SP, VOLT, FvD

  Tegen

  JA21, CU, SL, CDA, PVV, PVDA, VVD, BBB

  Lees onze andere moties

  Motie Uitgangspunten DPLG

  Lees verder

  Amendementen DPLG

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer