Veiligheid, privacy en burger­rechten


Een overheid die luistert naar de wensen van de burger

Bij het bieden van veiligheid is er een groot verschil tussen een grote broer die over je waakt en een big brother die je bespiedt. De Partij voor de Dieren staat voor een samenleving waarin burgers zich vrij kunnen voelen en waarin rechten op privacy en zelfontplooiing worden gerespecteerd. Een integere overheid betrekt haar burgers en biedt ze perspectief.

Veiligheid, privacy en burgerrechten

Wat we hebben bereikt

  • PvdD uitgeroepen tot privacyvriendelijke partij

    De Partij voor de Dieren is door de Privacy Barometer uitgeroepen tot een van de meest privacyvriendelijke partijen in Nederland. Hierbij is gekeken naar zowel de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen als het stemgedrag van de Kamerleden in de afgelopen jaren. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten bleek de Partij voor de Dieren in de afgelopen jaren zelfs het beste voor de privacy op te komen, blijkt uit de Privacy Barometer.

  • Extra aandacht voor privacybescherming van kinderen

    Op aandringen van de Partij voor de Dieren besteed de minister van Economische Zaken extra aandacht aan de privacybescherming van kinderen. Kinderen worden vaak verleid met spelletjes op smartphones en tablets, maar moeten vervolgens toegang geven tot privacygevoelige gegevens. Het ruilen van privacygevoelige informatie door kinderen voor apps moet aan banden worden gelegd.

  • Privacy bij uitwisseling medische gegevens moet beter gewaarborgd

    Een nieuwe wet om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem maakt de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt groter. Door een in de Eerste Kamer aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk blijven. De huidige decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Uitno­diging leden Partij voor de Dieren op het provin­ciehuis in Assen

Gast van de Staten

Op 5 februari wordt er op het provinciehuis in Assen weer een ‘ Gast van de Staten’ ochtend georganiseerd. Dit keer zal ons statenlid Thea Potharst een van de twee Statenleden zijn die hierbij de gasten welkom heet en te woord staat. De Statenleden zullen het een en ander vertellen over het Drents parlement; van de geschiedenis van het bestuur tot aan de taken van de provincie en zullen vragen bea...

Moties Nieuws