Fractie


Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2023 hebben we twee zetels behaald!

De fractie bestaat uit:

Renate Zuiker (Statenlid, fractievoorzitter)

Renate is bioloog en socioloog en is al meer dan 12 jaar actief in de gemeente en provinciale politiek. Sinds 2021 is zij Statenlid en Fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Drenthe, daarvoor was zij commissielid en was zij gemeenteraadslid.

Siska Peeks (Statenlid)

Siska is naast het Statenlidmaatschap, werkzaam bij de Drentse Bibliotheken als ICT applicatiebeheerder en is sinds 2017 actief bij de Partij voor de Dieren. In 2019 is ze commissielid in de Provinciale Staten geworden en daarbij was zij ook secretaris van het afdelingsbestuur. Daarnaast was zij campagneleider bij diverse verkiezingscampagnes.

Jur Faber (Commissielid)

In zijn werkzame leven was Jur huisarts. Jur is altijd begaan geweest, trouwens nog steeds, met de natuur. Tevens zag hij dat een gezonde leefomgeving met weinig vervuiling voor de gezondheid van mens en dier essentieel is. In het partijprogramma van de PvdD trof hij een betrokkenheid aan met dieren, mensen en het welzijn van de gehele aarde. Dat spreekt aan!!!

Jan-Willem van Reijmersdal (Commissielid)


Wat doet de fractie

De fractie is zeer actief in de Provinciale Staten. Ze zetten zich in om de visie van de Partij voor de Dieren voor het voetlicht te brengen door scherp te zijn op de inhoud en haar controlerende taak serieus op te pakken in de Provinciale Staten van Drenthe. Het jij als PvdD-lid ook politieke aspiraties? Kom dan bij ons kijken en laat het ons weten.

Contactgegevens

Gebruik het contactformulier op de website als je een vraag wilt stellen of een tip wilt doorgeven. Of stuur een mailtje naar: fractiedrenthe@partijvoordedieren.nl