Wat kan ik doen tegen jacht in mijn (woon) omgeving?


Je merkt of hebt overlast of je maakt je ernstige zorgen over geknal van jagers in je omgeving bijvoorbeeld 's nachts, wat kun je doen?

Je kunt het melden bij de Provincie Drenthe via Meldpunt Faunaovertredingen. Er zal dan een BOA in actie komen om na te gaan of de jager in kwestie wel volgens de regels en dus de wet, bezig is.

Je kunt het ook telefonisch melden via het Meldpunt Faunaovertredingen.

Verder kun je onze Statenfractie op de hoogte houden als er na herhaaldelijk melden geen reactie komt vanuit de Provincie Drenthe. Mail naar drenthe@partijvoordedieren.nl.