Successen


Wat hebben we bereikt

Motie aangenomen - Motie onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Motie aangenomen - Motie Windmolens en Vogels

Motie aangenomen - Motie Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Toezegging - Haas en Konijn van de vrijstellingenlijst af - dus niet meer vrij te bejagen!

Toezegging - Overzicht van alle gronden waarop gejaagd mag worden in Drenthe!

Toezegging - Dashboard van bomenkap in Drenthe!

Toezegging - De provincie dringt er bij gemeenten op aan dat er rond natuur- en rustgebieden geen vuurwerk meer mag worden afgestoken!