Motie Wind­molens en Vogels


2 juni 2021

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 2 juni 2021, ter behandeling van agendapunt H4. RES 1.0

Constaterende dat:

- via de Regionale Energiestrategie 1.0 de vermindering van de CO2 uitstoot behaald kan worden door het opwekken van duurzame energie met onder andere windenergie;

- er jaarlijks duizenden aanvaringen tussen windmolens en vogels vallen te betreuren;

Overwegende dat:

- bij het ontwerp en plaatsing van windmolens rekening gehouden kan worden met de gevolgen voor vogels en andere dieren;

- een eenvoudige en relatief goedkope ingreep als het zwart verven van een van de wieken al de kans op vogelaanvaringen aanzienlijk kan verminderen;

- onderzoek naar windmolens zonder wieken volop gedaan wordt; deze zijn beter voor vogels en vleermuizen en zorgen ook niet voor slagschaduw en lage bromtonen. (daarnaast slaan ze zelfs energie op).

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

- te stimuleren dat windmolens in Drenthe zo min mogelijk schade opleveren voor vogels en andere dieren, door toepassing van de nieuwste kennis en technologie met betrekking tot ontwerp en plaatsing.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Koersdocument Drentse aanpak stikstof Vaststelling gebiedsagenda’s

Lees verder

Motie Eitwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer