Motie Eitwit­tran­sitie


7 juli 2021

Motie Eiwittransitie

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter bespreking van de Voorjaarsnota,

constaterende

- dat er een klimaatcrisis is;

- dat de productie van dierlijke eiwitten gepaard gaat met een hoge uitstoot aan broeikasgassen;

- op Europees en landelijk niveau beleid wordt gemaakt om het aandeel plantaardige eiwitten in de menselijke consumptie verhogen; de eiwittransitie.

overwegende

- dat er naast een energietransitie ook een eiwittransitie nodig is.

- dat ook provinciale overheden een rol spelen in deze transitie.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe

- gericht provinciaal beleid te ontwikkelen om de eiwittransitie te versnellen;

- en als onderdeel daarvan de eiwittransitie vorm te geven in de eigen catering, waarbij individuele keuzevrijheid gewaarborgd blijft.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Windmolens en Vogels

Lees verder

Motie onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer