Provin­ciale Staten


De partij voor de Dieren is met een zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe. Ons statenlid is Renate Zuiker.

De Fractiebeleidsmedewerker is Siska Peeks.