Provin­ciale Staten


De partij voor de Dieren is met twee zetels vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe. Onze Statenleden zijn Renate Zuiker en Siska Peeks.