Provin­ciale Staten


De partij voor de Dieren is met een zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Drenthe. Ons statenlid is Thea Potharst.

De fractie heeft twee bijzondere commissieleden: Siska Peeks en Renate Zuiker.