Siska Peeks


Commis­sielid FCBE - OGB en Frac­tie­me­de­werker

Siska is commissielid FCBE en OBG en fractiemedewerker

Over Siska

Ik ben sinds 2017 lid en ook vrij snel actief geworden bij de afdeling Drenthe. Ik stemde wel al veel langer op de partij maar nu wilde ik mij ook echt actief gaan inzetten. Van kinds af aan ben ik vertrouwd geraakt met de natuur toen ik als kind op een dorpsschool in Friesland zat. Wij gingen vaak de natuur in (het land in zoals dat in Friesland heet) onder leiding van de onderwijzer. We leerden daar alles over weidebloemen, weidevogels en dieren. Dat viel bij mij in goede aarde en dat is mij altijd bijgebleven. Ook kwam ik geregeld op de boerderij en was ik tussen de koeien te vinden als die in de winter op stal stonden.


Drijfveer

Mijn dagelijkse drijfveer is, om op te komen voor allen die geen stem hebben. Als mensen van andere partijen over problemen in de wereld praten gaat het altijd over zaken waar mensen (menselijke dieren) last van hebben. Bijvoorbeeld wat voor problemen levert klimaatverandering op voor mensen; deze problemen in de werken zijn ook van invloed op niet-menselijke dieren, maar de dieren worden bijna altijd buiten beschouwing gelaten. Hoogstens aaibare dieren willen nog wel eens genoemd worden. Daarna gaat de mens weer over tot de orde van de dag. Na het zien van de film Cowspiracy viel alles op zijn plek en vond ik dat dit zo niet langer kon! Ik wilde me gaan inzetten voor een betere wereld, voor allen die dat zelf geen stem hebben en dat kan alleen bij de Partij voor de Dieren!