Siska Peeks


Statenlid in de Provin­ciale Staten van Drenthe

Siska is in 2017 lid geworden van de Partij voor de Dieren en ook direct betrokken bij de voorbereidingen van de verkiezingen in 2019. Zij is sinds 2019 campagneleider van diverse verkiezingscampagnes en daarnaast bestuurslid en commissielid. Sinds 2023 is zijn gekozen tot Statenlid in de Provinciale Staten van Drenthe.

Drijfveer

Haar dagelijkse drijfveer is, om op te komen voor allen die geen stem hebben. Als mensen van andere partijen over problemen in de wereld praten gaat het altijd over zaken waar mensen (menselijke dieren) last van hebben. Bijvoorbeeld wat voor problemen levert klimaatverandering op voor mensen; deze problemen in de werken zijn ook van invloed op niet-menselijke dieren, maar de dieren worden bijna altijd buiten beschouwing gelaten. Hoogstens aaibare dieren willen nog wel eens genoemd worden. Daarna gaat de mens weer over tot de orde van de dag. Daarom is de Partij voor de Dieren nodig in de Drentse politiek.