Een planeetbrede visie, ook in Drenthe


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Renate Zuiker

Statenlid in de Provinciale Staten van Drenthe

Sinds 24 maart 2021 is Renate het Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe.

Lees verder

Actueel

Actie: Geen Bollen maar Broden!

Broodnodige actie op biodiversiteitsdag Op 22 mei is het internationale dag van de Biodiversiteit en de Partij voor de Dieren voert actie voor teelt van plantaardig voedsel in Drenthe. De Partij voor de Dieren roept op tot geen bollen maar broden! Het verbouwen van bloembollen neemt hand over hand toe in Drenthe. Dit leidt tot gebruik van steeds grotere hoeveelheden gif, kunstmest en grondwate...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid