Een planeetbrede visie, ook in Drenthe


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Thea Potharst

Statenlid

Op 28 maart 2019 ben ik geïnstalleerd als Provinciaal Statenlid en sinds die tijd maak ik minimaal 1 dag in de week vrij voor het Statenwerk. De vergaderingen zijn vaak op woensdag en dan ben ik dus vaak te vinden op het provinciehuis. Mijn fractiemedewerker Renate Zuiker en ik vormen de spil van de fractie van de Partij voor de Dieren en we hebben een enthousiaste steunfractie. ik ben bereikbaar ...

Lees verder

Actueel

Uitno­diging leden Partij voor de Dieren op het provin­ciehuis in Assen

Gast van de Staten

Op 5 februari wordt er op het provinciehuis in Assen weer een ‘ Gast van de Staten’ ochtend georganiseerd. Dit keer zal ons statenlid Thea Potharst een van de twee Statenleden zijn die hierbij de gasten welkom heet en te woord staat. De Statenleden zullen het een en ander vertellen over het Drents parlement; van de geschiedenis van het bestuur tot aan de taken van de provincie en zullen vragen bea...

Bezwaar maken tegen de ontheffing vossen­jacht met licht­bakken

Tot 21 januari 2020 kunnen belanghebbenden (omwonenden) bezwaar maken tegen de ontheffing van de Provincie

Tot 21 januari 2020 kun je als belanghebbende, dus als je er in de buurt woont, bezwaar maken tegen de ontheffing van de Provincie Drenthe om d.m.v. lichtbakken 's avonds en 's nachts vossen af te schieten. Ben je net als wij tegen de jacht, kom dan in actie!

De nieuwe afdeling Drenthe heeft twee Onder­schei­dingen van Duur­zaamheid uitge­reikt!

De Partij voor de Dieren afdeling Drenthe reikte tijdens haar oprichtingsvergadering op zaterdag 7 december twee Onderscheidingen voor Duurzaamheid uit. Hoogeveener Jaron Tichelaar ontving de onderscheiding voor zijn inzet voor een waterkrachtcentrale in Duitsland en de oprichting van het duurzame kledingmerk DutchCraft. Eexter Remi van Beekum en zijn vrouw Cecile werden geëerd voor hun voedselbos...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid