Een planeetbrede visie!


Houd vast aan je idealen, ook in Drenthe

Meldpunt Hittestress bij dieren

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Actueel

Staten­fractie neemt kijkje in nieuwe natuur

Expeditie Statenfractie

De Statenfractie nam vandaag een kijkje in nieuwe natuur. Er was goed te zien wat stikstof, laag waterpeil en klimaatverandering met de natuur doet. Fijn dat dieren en planten hier rust krijgen. Volgend jaar gaan we weer kijken om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt.

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden