Een planeetbrede visie, ook in Drenthe


Hou vast aan je idealen

Waar wij voor staan

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Thea Potharst

Statenlid

Op 28 maart 2019 ben ik geïnstalleerd als Provinciaal Statenlid en sinds die tijd maak ik minimaal 1 dag in de week vrij voor het Statenwerk. De vergaderingen zijn vaak op woensdag en dan ben ik dus vaak te vinden op het provinciehuis. Mijn fractiemedewerker Renate Zuiker en ik vormen de spil van de fractie van de Partij voor de Dieren en we hebben een enthousiaste steunfractie. ik ben bereikbaar ...

Lees verder

Actueel

Lees het opiniestuk van statenlid Thea Potharst

De macht van de jacht

De macht van de jacht In het Dagblad van het Noorden van 8 februari jl. stond te lezen dat in de gemeente Aa en Hunze vossen in de nacht bejaagd mogen gaan worden met behulp van lichtbakken. Al eerder, op 1 februari, hebben we in deze krant kunnen lezen dat de provincie toestaat dat de jacht op het wilde zwijn niet langer door ambtenaren van de provincie, maar door hobbyjagers wordt uitgevoerd. ...

Festi­va­li­sering van de drentse natuur

FestivalderAa in het Natura2000 gebied aan de Heidesteeg in Schipborg

Lees onze bezwaren over de festivalisering van de drentse natuur en dan met name de teloorgang van de habitat in het Natura2000 gebied als gevolg van het FestivalderAa dat steeds groter wordt... Bijdrage FestivalderAa

Op intiatief van de Staten­fractie staat het jaar­verslag van de jagers op de agenda!

Lees de bijdrage van Renate Zuiker en inspreker de heer H. Baptist tegen de jacht in Drenthe

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Drenthe heeft het jaarverslag van de Fauna Beheer Eenheid Drenthe op de agenda geplaatst van de vergadering bij de Provincie. Er had zich 1 inspreker gemeld, de heer H. Baptist om zijn licht over de jachtpraktijk te laten schijnen. Zijn bijdrage is te vinden onder de knop Bijdragen. Ook Renate Zuiker heeft het agendapunt toegelicht, lees ook haar bijdr...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid