Een planeetbrede visie, ook in Drenthe


Hou vast aan je idealen

Onze idealen

Economie

Opkomen voor dieren­rechten

Gezonde landbouw en duurzaam voedsel

Natuur voorop stellen

Milieu, klimaat en energie

Wonen, zorg, onderwijs en cultuur

Veiligheid, privacy en burger­rechten

Onze mensen

Renate Zuiker

Statenlid in de Provinciale Staten van Drenthe

Sinds 24 maart 2021 is Renate het Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Drenthe.

Lees verder

Actueel

We hebben een nieuw afde­lings­be­stuur!

Onze afdeling is groeiende en we zijn verheugd om te kunnen melden dat het bestuur van de afdeling Drenthe maar liefst 3 nieuwe leden heeft! De nieuwe bestuursleden zijn: Remko Niemeijer - secretaris Thea Potharst - algemeen bestuurslid Emanuel van der Wiel - aspirant algemeen bestuurslid

Kijkje achter de schermen van Water­schappen

Kom zondag 6 juni naar onze online informatie avond!

Vechten voor de muskusrat en de bever, het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers ... In het waterschap kun je veel betekenen voor dieren, natuur en milieu. Denk je erover om bestuurder te worden in een Drents waterschap? Kom dan naar onze online informatieavond op 6 juni aanstaande vanaf 19.30 uur! Fractievoorzitters Paul van Gent (Rivierenland) en Cynthia Pallandt (Brabant...

Pesti­ciden overlast melder

van Meten=weten

Het burgerinitiatief tegen pesticiden in de Gemeente Westerveld, Meten=weten heeft een app ontwikkeld waar overlast ten gevolge van pesticiden gemeld kan worden: Pesticiden overlast melder

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid