Jan-Willem van Reij­mersdal


Commis­sielid

Mijn naam is Jan-Willem van Reijmersdal

Ik koester de herinneringen aan spelen als kind in bos en zandverstuiving, aan groene zomer en witte winter. De Drentse nuchterheid, waakzaamheid voor verandering en het kritisch observeren is het geluid van mijn jeugd.

Nu ben ik vader en ook mijn kinderen spelen in bos en zandverstuiving. De zomer is geel en de winter is groen. Aan de randen van de bossen liggen steeds vaker bollenvelden, waar vroeger koeien liepen staan nu hooibalen verspreid door de wei. Door de sloten stroomt mest en in de vaarten zwemmen vissen vol gif. Nuchterheid is omgeslagen naar wantrouwen en kritisch observeren is veranderd in angst voor het onbekende.

Het is stiller geworden in Drenthe, waar is het gekwetter van vogels en het gezoem van bijen? Waar is de stem die zich uitspreekt tegen de banken die van onze boeren cash cows heeft gemaakt? Wie durft op te staan voor gelijke kansen voor álle inwoners van onze provincie?

Ik heb dit geluid gevonden, bij de Partij voor de Dieren. Laten we in maart 2023 onze stem gebruiken, luidkeels de groene en gelijkwaardige lente van Drenthe aankondigen!

Gerelateerd

Bijdragen