Speer­punten voor Drenthe


 • Alles op alles zetten tegen klimaatverandering. Voorrang voor energiebesparing en kleinschalige energieopwekking.
 • Omschakelen naar een streekgebonden, biologische en plantaardige productie van voedsel.
 • De vogels en insecten in Drenthe weer een kans geven. De provincie bevordert biodiversiteit, gifvrije landbouw en duurzame bollenteelt.
 • Meer natuur. Een groene en gezonde leefomgeving met schone lucht, een vitale bodem en zuiver water. Geen nieuw asfalt en niet bouwen in het groen.
 • Met rust laten en beschermen van dieren die in het wild leven. Geen jacht. Geen afschotvergunning voor wolven. Goede voorlichting aan schapenhouders.
 • Beter en betaalbaar openbaar vervoer. Een spoorlijn tussen Emmen, Stadskanaal en Veendam. Geen geld naar Groningen Airport Eelde, de provinciale aandelen
  verkopen.
 • Ruimhartig regionaal kunst- en cultuurbeleid. Geen festivals die de natuur aantasten. Alleen subsidie voor duurzame en diervriendelijke evenementen.
 • Een einde aan gaswinning in Drenthe. De omgekeerde bewijslast geldt ook in Drenthe.
 • De provincie zet vol in op een circulaire economie, waarin geen afval bestaat en veel minder grondstoffen nodig zijn.
 • De provincie draagt er aan bij dat alle groepen kunnen meedoen en gelijk behandeld worden.