Onze mensen


Wie doet wat in Drenthe

Het bestuur van de afdeling Drenthe uit:

  • Anja Visser (voorzitter)
  • Remke Niemeijer (secretaris)
  • Erik Uiterlinden (penningmeester)
  • Thea Potharst (algemeen bestuurslid)
  • Ydo Ypey (algemeen bestuurslid)
  • Emanuel van der Wiel (aspirant algemeen bestuurslid


De Statenfractie bestaat uit:

  • Renate Zuiker - Statenlid
  • Siska Peeks - Commissielid OGB en FCBE en tevens Fractiebeleids- en communicatiemedewerker