Motie Uitgangs­punten DPLG


19 juli 2023

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 12 juli 2023,

constaterende dat:

- in de versie van het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) van 16 juni 2023 hoofdstuk 3 ´Uitgangspunten voor Drenthe’ ontbrak

- de reden daarvoor was dat er nog geen nieuw college was aangetreden

overwegende dat:

- vandaag een nieuw college wordt geïnstalleerd

- de uitdagingen in Drenthe voortvarend moeten worden opgepakt

- zolang er geen plan ligt voor natuurverbetering er geen stikstofruimte is voor vergunningen of PAS-melders

roept het college op:

- om uiterlijk 1 oktober 2023 het ontbrekende hoofdstuk 3 van het DPLG ´Uitgangspunten voor Drenthe´ naar PS te sturen

En gaat over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren
Sam Pormes, GroenLinks
Anry Kleine Deters, D66


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Breng landbouwbeleid in lijn met provinciale opgaven

Lees verder

Motie van Treurnis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer