Motie Breng land­bouw­beleid in lijn met provin­ciale opgaven


ingediend samen met SP

1 februari 2023

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 februari 2023,

constaterende dat:

- de provincie Drenthe opgaven heeft met betrekking tot stikstof;

- de provincie Drenthe nog opgaven zal krijgen met betrekking tot water en klimaat;

- het huidige landbouwbeleid van Drenthe nog altijd uitbreiding van de vee-industrie mogelijk maakt.

overwegende dat:

- het huidige landbouwbeleid van de provincie Drenthe niet in lijn is met de provinciale opgaven voor stikstof;

- het huidige landbouwbeleid niet afdoende is om de toekomstige opgaven voor water en klimaat te behalen.

roept het college op:

- voor de zomer van 2023 te komen met een landbouwvisie waarmee Drenthe de opgaven voor stikstof, water en klimaat gaat halen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Wim Moinat, SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer