Motie Betrek Groningen Airport Eelde bij reduc­tie­doel­stel­lingen stikstof en broei­kas­gassen


ingediend samen met SP en Groen­Links

1 februari 2023

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 februari 2023,

constaterende dat:

  • Drenthe een provinciebrede aanpak voorstaat om de opgaven voor stikstof te behalen; zowel de landbouwsector als de andere sectoren (o.a. mobiliteit) moeten bijdragen aan het realiseren van de reductiedoelstelling stikstof;
  • de provincie ook doelstellingen heeft met betrekking tot reductie van broeikasgassen.

overwegende dat:

  • vliegverkeer ook bijdraagt aan de stikstofemissie boven Drenthe;
  • vliegverkeer ook bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

roept het college op:

in gesprek te gaan met Groningen Airport Eelde over reductie van stikstof en broeikasgassen door vliegverkeer.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Sam Pormes, GroenLinks

Wim Moinat, SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie ondersteuning wildopvang

Lees verder

Motie Breng landbouwbeleid in lijn met provinciale opgaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer