Wees eerlijk over de wolf in Drenthe. Een makke­lijke uitweg beloven is een voedings­bodem voor agressie en frus­tratie


Opinie van Renate Zuiker in het Dagblad van het Noorden

10 november 2022

Volgens Renate Zuiker zijn Drentse politici en bestuurders die net doen alsof de wolf op korte termijn geweerd kan worden, niet eerlijk richting de inwoners van Drenthe.

Drentse politici en bestuurders die net doen alsof er op korte termijn kan worden ingegrepen in de aanwezigheid van de wolf, zijn niet eerlijk richting de inwoners van Drenthe. Dat is niet goed en het grootste gevaar is dat hierdoor de frustraties in de samenleving en boosheid richting de wolf en wolvenvoorstanders zullen toenemen, met alle gevolgen van dien.

Als we net doen alsof de wolf binnen een paar jaar kan worden geweerd uit Drenthe, is de teleurstelling ingebakken. De anti-wolvenlobby zal zich niet neerleggen bij een bevestiging van de beschermde status van de wolf. Deze lobby gaat alleen maar feller eisen dat de wolf het veld moet ruimen.

In die verhitte discussie is een klein vonkje genoeg om geweld uit te lokken. Er zijn al wolven gedood. Onlangs vertelde een Drentse veehouder dat hij een wolf opzettelijk heeft aangereden en verwond. Een lezing over de wolf is niet doorgegaan vanwege bedreigingen, richting mensen.

Geen valse verwachtingen scheppen

Het is zaak om geen valse verwachtingen te scheppen. Europese wetgeving wordt niet één twee drie voor Drenthe aangepast. Het is campagnetijd voor de Provinciale Staten. Dan is het extra moeilijk voor politici en bestuurders om een lastige boodschap te brengen, maar de wolf is er. Of je wilt of niet, of je er blij mee bent of niet.

Komt er een lastig probleem op je pad, dan is het een menselijke reflex dat je zou willen dat het probleem er niet was. Misschien kun je het ongedaan maken, misschien kun je terug naar vroeger. Maar dat is een primaire reactie. Het is nogal makkelijk om alles wat je lastig vindt, weg of zelfs dood te wensen.

Als je weigert in de spiegel te kijken zie je niet wat je eigen aandeel is in de drama´s van ernstig gewonde dieren in de wei. Doen we wel alles om schapen, koeien en andere dieren te beschermen? Helaas wordt deze kritische vraag zelden gesteld na een aanval van een wolf.

Echt een zorg?

Het antwoord in Drenthe is meestal: nee, de dieren waren niet goed beschermd. En ja, het is vreselijk als een dier waar je op gesteld bent ten prooi valt aan een wolf. Maar wees eerlijk. Is de akelige manier waarop sommige dieren aan hun einde komen echt een zorg voor je? Of alleen als je het van dichtbij ziet gebeuren en het dier niet voor je eigen consumptie is?

In Drenthe worden jaarlijks zo’n 2000 reeën gedood door de mens. Laten we daar ook naar kijken. Een ree is een natuurlijke prooi voor een wolf. Waarom halen we die weg en bieden we schapen en andere dieren bij wijze van spreken aan de wolf aan?

Het is ook maar de vraag of de meerderheid de wolf uit de provincie wil verbannen. De aanwezigheid van een wolf heeft voor de natuur allerlei positieve effecten. Biodiversiteit en gezonde natuur zijn voor iedereen van belang. Niet voor niets hebben we de wolf goed beschermd in de wet.

Voedingsbodem voor agressie en frustratie

De pogingen om de wolf te weren gaan geheid uitlopen op een deceptie. Voor sommige mensen is het namelijk pas klaar als alle wolven permanent uit Drenthe verdwijnen. Het beloven van een makkelijke uitweg, terwijl die er niet is, legt een voedingsbodem aan voor agressie en frustratie. Dat is niet bepaald wenselijk in een samenleving, maar sommige politici hebben daar geen boodschap aan. Tegen die tijd zijn ze weer herkozen.

Renate Zuiker, statenlid en fractievoorzitter Partij voor de Dieren Drenthe

bron: https://dvhn.nl/meningen/Opinie/Wees-eerlijk-over-de-wolf-in-Drenthe-28040193.html


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder

Renate Zuiker gekozen tot lijsttrekker in Drenthe

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. De kandidatenlijsten zij...

Lees verder