Renate Zuiker gekozen tot lijst­trekker in Drenthe


voor de Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen op 15 maart 2023

21 november 2022

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. De kandidatenlijsten zijn op 20 november vastgesteld door de leden van de partij op het congres. Ook het verkiezingsprogramma is door de leden goedgekeurd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor Drenthe is Renate Zuiker, sinds 2021 Statenlid en fractievoorzitter. Daarvoor was Renate reeds jaren actief binnen de partij, onder andere als fractiemedewerker en commissielid.

De Partij voor de Dieren wil in Drenthe een belangrijke rol vervullen als aanjager van andere politieke partijen. Er is namelijk nog steeds veel werk te verzetten om Drenthe dier-, natuur-, en milieuvriendelijk te maken. De komende jaren zal de landbouw een broodnodige transitie ondergaan. De Partij voor de Dieren zal zich inzetten voor meer biologische, lokale en plantaardige landbouw. Daarnaast zullen de natuur en onze leefomgeving veel beter beschermd moeten worden tegen vervuiling en verdere achteruitgang.

De nummer 2 op de lijst is Siska Peeks. Zij is in 2019 gestart als Commissielid in de Provinciale Staten en sinds 2021 fractiemedewerker en werkt daarnaast als applicatiebeheerder. De nummer 3 is Jur Faber. Hij is sinds 2020 actief lid van de PvdD en is gepensioneerd huisarts.

Met Renate Zuiker als lijsttrekker heeft de Partij voor de Dieren een ervaren kandidaat in huis bij wie de belangen van dier, natuur en milieu in goede handen zijn.


Dieren, natuur en milieu
In Drenthe kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, net als in de Tweede Kamer en in alle gemeenteraden en waterschappen waar de partij vertegenwoordigd is.
De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, donkergroen, diervriendelijk en zorgzaam Drenthe. Zo wil de partij dat in Drenthe het aantal dieren in de veehouderij drastisch wordt teruggebracht en dat er meer ruimte komt voor de natuur. Alleen zo kan het stikstofprobleem aangepakt worden. Uiteraard moet er een einde komen aan de jacht en het gifgebruik bij de sierteelt.

De gehele kandidatenlijst voor de provincie Drenthe ziet er als volgt uit:

1. Renate Zuiker

2. Siska Peeks

3. Jur Faber

4. Marika Vrolijk

5. Samantha Boxman

6. Ydo Ypey

7. Olga de Bruine

8. Jan-Willem van Reijmersdal

9. Theo Scheper

10. Corry Holtslag

11. Remke Niemeijer

12. Hindrik Lageveen

Gerelateerd nieuws

Wees eerlijk over de wolf in Drenthe. Een makkelijke uitweg beloven is een voedingsbodem voor agressie en frustratie

Volgens Renate Zuiker zijn Drentse politici en bestuurders die net doen alsof de wolf op korte termijn geweerd kan worden, ni...

Lees verder

Dit zijn onze leden die meedoen met de verkiezingen voor Provinciale Staten 2023 en de verkiezingen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Kandidatenlijst Provinciale Staten: 1. Renate Zuiker 2. Siska Peeks 3. Jur Faber 4. Marika Vrolijk 5. Samantha Boxman 6...

Lees verder