Dit zijn onze leden die meedoen met de verkie­zingen voor Provin­ciale Staten 2023 en de verkie­zingen voor Water­schap Drents Over­ijs­selse Delta


30 november 2022

Kandidatenlijst Provinciale Staten:

1. Renate Zuiker

2. Siska Peeks

3. Jur Faber

4. Marika Vrolijk

5. Samantha Boxman

6. Ydo Ypey

7. Olga de Bruine

8. Jan Willem van Reijmersdal

9. Theo Scheper

10. Corry Holtslag

11. Remke Niemeijer

12. Hindrik Lageveen

Kandidatenlijst Waterschap Drents Overijsselse Delta:

1. Mirjam Fagel

2. Anna van der Maas

3. Theo Scheper

4. Marco van der Niet

5. Henk de Groot

6. Marousia van der Woerdt

7. Marion Degeling

8. Thea Potharst

9. Cathe Navis

Gerelateerd nieuws

Renate Zuiker gekozen tot lijsttrekker in Drenthe

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. De kandidatenlijsten zij...

Lees verder

Interpellatiedebat aangevraagd door Partij voor de Dieren over standpunt CDA inzake medewerking aan oplossen van Stikstofproblematiek

Aanvraag interpellatie-debat voor PS vergadering van 14 december 2022 Partij voor de Dieren Aanleiding Op 3 december publ...

Lees verder