Bijdrage bij motie over de wolf


bij de verga­dering van Provin­ciale Staten op 28 september 2022

1 oktober 2022

Voorzitter,

Mensen kunnen prima samenleven met de wolf. In het buitenland zien we dan, op de Veluwe zien we dat.

Maar in Drenthe draait de anti-wolf lobby op volle toeren.

Waarom zijn er in Drenthe meer meldingen van aangevallen vee, dan in andere gebieden?

Een van de belangrijkste oorzaken is dat de bescherming van het vee te wensen overlaat.

Als je dieren wilt houden, ben je er verantwoordelijk voor . De dieren worden immers door jou gehouden en zijn afhankelijk van jou. Dus ben je dus ook verantwoordelijk voor de bescherming van die dieren.

Dat lijkt logisch en staat ook in de wet, maar we zien steeds dat mensen hun gehouden dieren niet beschermen. Soms door onkunde, soms door onmacht, maar ook door pure onwil.

Door toenemende onrust en stemmingmakerij vindt de Partij voor de Dieren dat er serieus moet worden gekeken of veehouders hun dieren wel afdoende beschermen.

Dat is een belangrijk punt, maar de Partij voor de Dieren dient nu een motie in om een ander punt in deze discussie te belichten.

Het voedsel van de wolf. Het natuurlijke voedsel van de wolf zijn de in het wild levende prooidieren, die leven in de natuur in Drenthe, maar worden ook bejaagd door mensen. Het lijkt ons logisch dat de provincie in de beheerplannen van in het wild levende dieren, rekening gaat houden met de aanwezigheid van de wolf.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Rapport Noordelijke rekenkamer

Lees verder

Bijdrage Onderzoek juridische context Bollenteelt/gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer