Rapport Noor­de­lijke reken­kamer


Kennis maakt Kracht

14 september 2022

Voorzitter,

Wat voor de fractie van de Partij voor de Dieren het meest in het oog springt in dit rapport is het feit dat er flinke verschillen zijn tussen de statenfracties in verschillende provincies.

Opvallend is dat in Friesland een statenfractie 3 tot 4 keer zoveel budget heeft. Daar kunnen de fracties beleidsmedewerkers inhuren die langjarig kunnen worden verbonden met een fractie en hen helpen met beleidsinhoudelijke vraagstukken.

Het is jammer dat wij dat in Drenthe niet kunnen.

In Drenthe kunnen we inhoudelijke vraagstukken via een commissie van onderzoek laten onderzoeken. Maar, dan moet je eerst consensus zien te vinden over wat er onderzocht kan worden. Ga daar maar eens aanstaan als oppositiepartij.

We hebben bij het onderzoek naar juridische mogelijkheden om sierteelt tegen te houden gezien hoe moeizaam dat kan gaan.

En dat is nog wel met een meerderheid voor een dergelijk onderzoek. De discussie ging over punten en komma┬┤s. Politieke gevoeligheden, het college niet in verlegenheid brengen, alles, echt alles komt er bij kijken om dat onderzoek er door te krijgen.

Laat staan hoe het is als je als oppositiepartij een inhoudelijk onderzoek wilt laten doen. Dat valt gewoon niet te doen.

Een ander nadeel is dat het laten onderzoeken via een commissie enorm traag verloopt.

De commissie vergadert slechts eens in de zoveel maanden.

Als een gedeputeerde niet wil meewerken, ben je zo maanden, of soms zelfs jaren verder.

Kortom, het is hoog tijd dat de fracties meer regie krijgen om zelfstandig te opereren en beleidsinhoudelijk onderzoek kunnen doen en daar dus, net als in Friesland voldoende budget voor krijgen.

De Partij voor de Dieren vindt het hoog tijd dat we deze discussie voeren in de Staten.

Het verbaasd ons dat dat in deze stukken een reactie van het presidium wordt gepresenteerd. Het presidium heeft hier nooit over gesproken. De reactie is opgesteld door enkele statenleden, per mail rondgestuurd naar presidiumleden, maar nooit inhoudelijk besproken. Voor zover we kunnen nagaan heeft alleen de fractie van de Partij voor de Dieren inhoudelijk gereageerd. Graag een toelichting van de voorzitter van het presidium op deze gang van zaken.

Tot slot over de toegankelijkheid van de informatie.

Statenleden ontvangen regelmatig powerpoint-bestanden van informatiebijeenkomsten. Deze presentaties bevatten waardevolle informatie. Al is het alleen al om na te gaan welke informatie wanneer is gedeeld met de Staten. Deze powerpoint bestanden worden bij ons weten nergens bij de griffie opgeslagen en zijn dus moeilijk terug te vinden voor de statenleden. Misschien kan de commissie die zich met informatievoorziening bezighoudt dit aspect meenemen en uitzoeken hoe deze powerpointbestanden kunnen worden gearchiveerd.

Interessant voor jou

Crisis in de asielopvang

Lees verder

Bijdrage bij motie over de wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer