Crisis in de asiel­opvang


14 september 2022

Voorzitter,

De PVV-fractie heeft de brief met betrekking tot advies van de Raad van Openbaar Bestuur, asielopvang uit de crisis, geagendeerd en wil van ons weten wat ons standpunt is.

De Partij voor de Dieren vindt dat we ons als Nederland kapot moeten schamen over hoe er in Ter Apel willens en wetens mensenrechten worden geschonden. Afgelopen weekend konden we nog lezen dat het ministerie hulp om zwangere vrouwen en kinderen voor de nacht onder te brengen heeft afgeslagen. Dit gaat niet meer over wel of geen aanzuigende werking waar de PVV mee schermt, dit gaat om het helpen van mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden. En dan heb ik het nog niet eens over het schandaal dat nota bene Artsen zonder Grenzen medische zorg moet verlenen in Ter Apel!

Dan het frame dat de vluchtelingen de schuld zijn van de opvangcrisis, de PVV spreekt over onbeheersbare aantallen. Kan de PVV ons de cijfers verschaffen en dat afgezet tegen pakweg de afgelopen 10 jaar?

Dat de opvang vast loopt is volgens de Partij voor de Dieren direct terug te leiden naar 12 jaar Neo-liberaal en dus marktgericht denken beleid. Om een voorbeeld te noemen: het areaal sociale huurwoningen is door verkoop als gevolg van de verhuurdersheffing significant kleiner geworden en bijbouwen stagneert of is niet interessant.

Daarnaast zijn veel mensen op de vlucht door onder andere klimaatverandering en oorlog: neem nou bijvoorbeeld de vreselijke droogte in de hoorn van Afrika en de schrijnende situatie in Jemen en de 33 miljoen ontheemden door de overstroming in Pakistan. Welke ook nog eens veroorzaakt wordt door de ongebreidelde uitstoot van CO2 hier in het westen.

Veel partijen hameren er nog steeds op dat er eerst maar eens opvang in de regio gerealiseerd moet worden. Ik heb de indruk dat dat zeker gebeurd, bijvoorbeeld Libanon puilt uit van de vluchtelingen die zij opvangen.

Tot slot hoor ik graag van de PVV hoe zij aankijken tegen de dehumanisering, de polarisatie en het tegen elkaar opzetten van mensen. Waar is de medemenselijkheid in dit verhaal.

Wij zijn dan ook blij dat alle Drentse gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken om vluchtelingen op te vangen.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststelling Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Lees verder

Rapport Noordelijke rekenkamer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer