Bijdrage Vast­stelling Drentse Bomen- en Bossen­stra­tegie


7 september 2022

Ik wil beginnen met een reality check; zelfs als het ons de komende jaren gaat lukken 10% meer bos in Nederland aan te planten, dragen we in Nederland netto nog altijd bij aan ontbossing. We importeren immers biomassa, dus gekapte bomen, om hier te verbranden, we importeren veevoer waarvoor regenwoud wordt weggekapt. (En nee die soja is niet voor de vegans maar voor de veedieren)

Het is belangrijk oog te houden voor het grotere geheel, voor de consequenties van ons gedrag voor bomen en bossen in de rest van de wereld. En dat blijft een bron van zorg voor de Partij voor de Dieren.

Dat gezegd hebbende blijft het een goed idee om meer bomen en bossen in Drenthe aan te planten. Bomen en bossen hebben talloze voordelen, Om wat voorbeelden te noemen: bomen helpen bij klimaatadaptatie; het zijn bijvoorbeeld uitstekende airco┬┤s bij hittegolven, Een groene omgeving is goed voor ons welzijn en onze gezondheid.

En niet te vergeten de bijdrage van bossen aan de biodiversiteit; in en rond een boom leven talloze organismen.

Gezien het belang van bomen, zijn er zijn eigenlijk maar een beperkte hoeveelheid zienswijzen binnengekomen op de Drentse Bomen en Bossen Strategie. Het is jammer dat een aantal gemeenten ook nog allerlei beren op de weg zien.

De zienswijzen van sommige gemeenten hadden opvallend veel overeenkomsten. Bijzonder was ook dat de gemeente Westerveld, waar zoveel sierteelt is, zich zorgen maakt over onze voedselvoorziening als we meer bomen zouden planten. Net als de gemeenten Hoogeveen en De Wolden.

Het is goed dat de provincie hier niet op in is gegaan. Als het om voedselvoorziening gaat, is een voedselbos bovendien in vele opzichten te verkiezen boven een monocultuur van veevoer.

Jammer is wel dat de provincie geen streefdoelen per gemeente heeft geformuleerd. Dan zouden gemeenten beter weten wat er van hun wordt verwacht.

En dat is ons kritiekpunt op de Bomen en Bossenstrategie: het is weinig concreet.

Het zijn ambities, het is een streven; voor de bomen buiten het NNN is nog geen budget.

Dus wat ervan terechtkomt is koffiedik kijken.

De Partij voor de Dieren onderschrijft de doelstellingen van de Drentse Bomen en Bossenstrategie, maar we hebben er wel een hard hoofd in of de ambities bewaarheid worden.

Tot slot: Voor de zomer heeft de gedeputeerde beloofd dat de meldingen voor het vellen van houtopstanden openbaar gemaakt zullen worden. Hoe staat het daarmee?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage aanvullende middelen energietransitie

Lees verder

Crisis in de asielopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer