Bijdrage aanvul­lende middelen ener­gie­tran­sitie


7 september 2022

Voorzitter,

Helaas wordt in deze notitie de noodzaak van de energietransitie erg smal aangevlogen.

Ook in dit stuk wordt de indruk gewekt dat met het vervangen van de ene energiebron, voor een andere, de mega problematiek van klimaatverandering kan worden aangepakt. Het college onderbouwt de gewenste versnelling van de energietransitie met het argument dat de prijzen stijgen. Niet omdat het water stijgt,

Voorzitter, Een derde van Pakistan is overstroomd. Iets wat Nederland ook kan overkomen.

in de discussie over de energietransitie en klimaatverandering laten vaak voor het gemak buiten beschouwing dat als iedereen leeft zoals de Nederlander, we 3,6 aarde nodig hebben.

We missen die context in dit stuk van het college. Want dan zouden we andere projectvoorstellen gaan schrijven, gericht op een toekomstige wereld waar we niet meer uitgaan van economische groei, maar van minder consumptie en minder productie.

Het college wil graag dat we in Drenthe projectvoorstellen schrijven om mee te gaan in de waterstofontwikkelingen en heeft daar 2 en halve ton voor nodig.

Voor de Partij voor de Dieren is alleen groen waterstof een optie. En aangezien om groene waterstof te maken eerst groene energie nodig hebt, zijn er waarschijnlijk veel minder efficiënte toepassingen van waterstof dan ons nu wordt voorgehouden.

Daarbij komt dat wij het erg onverkwikkelijk zouden vinden als we straks weer subsidies geven aan fossiele partijen als Shell om mee te helpen waterstofsystemen te ontwikkelen, terwijl de miljardenwinsten die nu Shell maakt naar de aandeelhouders gaat, en het bedrijf weigert uitvoering te geven aan de Urgenda uitspraak.

Dat is belonen van slecht gedrag. Vindt het college het ook niet krom als Shell door een stijgende energieprijs, waar ze zelf van profiteren, nu ook weer meer subsidie krijgen, om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelen waaraan ze sowieso moeten voldoen van de rechter. Dubbel profijt ten koste van de maatschappij. Dat is geen slecht gedrag, dat is immoreel gedrag.

Vindt het college het nog steeds verantwoord dat er straks weer maatschappelijk geld van Drenthe naar Shell gaat voor waterstofprojecten. terwijl dat bedrijf nog altijd wil oppompen wat er op te pompen valt?

Een ander probleem dat wij hebben met dit voorstel is groen gas.

Met deze ontwikkeling zal het in stand houden van het veel te grote aantal dieren in de veehouderij een doel op zich worden.

We houden hiermee het systeem van intensieve veehouderij in stand waar we juist van af moeten. Om allerlei moverende redenen die inmiddels bij iedereen bekend zijn.

Daarbij komt dat het maar de vraag is of het vergisten of vergassen van mest netto bijdraagt aan minder broeikasgassen.

Het kleine beetje energie dat de mestvergisters opleveren, komt immers niet uit de lucht vallen. De enorme hoeveelheid energie die wordt verspild om onze bio-industrie draaiende te houden, staat in schril contrast met de schamele opbrengsten van de mestvergisters.

Wij zouden het namelijk heel interessant vinden of er wel een netto CO2 reductie van de inzet van groengas is.

In ´Op weg naar de RES2.0´ is aangekondigd dat er een literatuurstudie zal worden gedaan naar biogrondstoffen en energieproductie. Waarbij ook gekeken wordt naar de netto- CO2 reductie.

Graag horen we van de gedeputeerde of hoe het nu staat met die literatuurstudie naar biogrondstoffen?

Tot slot. Dan lezen we een zinnetje over gaswinning bij Hoogeveen, verder geen uitleg. Dat klinkt zorgelijk. Kan de gedeputeerde daar wat meer over vertellen?

Interessant voor jou

Bijdrage Vaststellen Omgevingsvisie Drenthe 2022

Lees verder

Bijdrage Vaststelling Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer