Bijdrage Vast­stellen Omge­vings­visie Drenthe 2022


7 september 2022

Voorzitter,

Met betrekking tot het vaststellen van de Omgevingsvisie beperk ik me tot de wijzigingen van de intensieve veehouderij; en in het bijzonder het moratorium op uitbreiding van geitenhouderijen.

Kan GS toelichten waarom de zin hierover bij Omgevingsbeeld is geschrapt? Er stond: ´we stellen een moratorium in´, en dat is veranderd in een ambitie, er staat nu : ´we gaan een tijdelijk moratorium instellen´.

Deze wijziging is er gekomen na gesprekken met geitenhouders naar aanleiding van de zienswijze van de gemeente Westerveld.

Dit biedt volgens de beleidsbrief toch ruimte om geitenhouderijen uit te breiden.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af: Waarom?

De minister van LNV vraagt ons niet voor niets om een dergelijk moratorium. Uit onderzoek is immers een relatie tussen geitenhouderij en longontsteking aangetoond..

Vele provincies voerden al jaren geleden een geitenstop in. Onder druk van de LNV leek er In Drenthe leek nu eindelijk ook aandacht voor deze problematiek te komen.

Waarom delft de gezondheid van omwonenden weer het onderspit en wordt het economisch belang van een bedrijf belangrijker geacht? Het is jammer dat GS de voorgestelde wijziging weer terugdraait en het nu afzwakt tot een ´ambitie´.

Klopt het dat het moratorium dus nog niet ingaat, maar pas als we de Omgevingsverordening hierop hebben aangepast? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren?

Voorzitter, tot slot: dit is weer typisch voor dit college op het landbouwdossier: Uitstel, pappen en nathouden.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Stikstof

Lees verder

Bijdrage aanvullende middelen energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer