Bijdrage Stikstof


13 juli 2022

Vorige week was er een hoopvolle boodschap, het 10 puntenplan, groenboerenplan van een groep koplopers onder de boeren. Het geeft de stappen naar duurzame landbouw aan en biedt daarmee perspectief.

Wij zijn blij dat er een beweging van boeren is die onder ogen zien, en ook openlijk durven zeggen dat ze weten dat het anders moet in hun sector.

Graag zouden we zien dat deze koplopers in Drenthe worden uitgenodigd op het provinciehuis. Want het is een hoopvolle boodschap die ze brengen.

Wij roepen het college op om de koplopers zoals caring farmers, onder de boeren te ondersteunen met subsidie om de landbouwtransitie aan te jagen.

Wij vragen het college geen energie en geld meer te steken in het project wat alleen gericht is op innovatie. Als de innovatie al daadwerkelijk effectief is, is dan nog steeds een schijnoplossing.

Bij innovatie heeft alleen de bank er voordeel bij, en politieke partijen met een korte termijnvisie, die niet de werkelijkheid en omvang van het probleem onder ogen zien.

Over een paar jaar loopt de veehouder ondanks de innovatie namelijk weer tegen de volgende grens aan. De veehouderij in Nederland heeft namelijk meer problemen dan alleen stikstof. Er is een klimaatprobleem, biodiversiteitsprobleem, gezondheidsprobleem, waterprobleem, dierenwelzijnsprobleem, zoönose probleem..

Dat pak je niet aan met een doekje voor het bloeden, dit vraagt om een integrale aanpak.

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat alleen een integrale oplossing voor de veehouderij een duurzame oplossing is?

Voorzitter, we hebben echt een groot probleem met desinformatie in deze discussie.

Wij roepen de provinciale staten en het college op om bij de feiten te blijven.

PVV/ FvD spreken in de agendering over ´minimale halvering van de boerenstand´.

Voorzitter, dat is echt onjuist.

PVV/FVD kan deze stelling niet onderbouwen. En dat is dus gewoon stemmingmakerij

De kijk van PVVFVD op deze hele kwestie is echt niet in overeenstemming met de werkelijkheid, en daarom steunen wij de drie moties die zijn ingediend dan ook niet.

Tot slot. Het college schrijft duidelijk op dat de wettelijke doelen met betrekking tot stikstof blijven staan. Een heldere boodschap.

De gedeputeerde Natuur en Landbouw die zijn best doet om uit te leggen aan veehouders dat een transitie noodzakelijk is.

En dat de andere gedeputeerde, de heer Brink, vrolijk meetwittert met de twijfelbrigade.

En zelfs een sneer retweet naar het vorige week gepresenteerde hoopvolle 10 puntenplan.

Het college spreekt toch met één mond? Maar we horen dubbele boodschappen. Graag een reactie van het college.

Interessant voor jou

Vaststelling Omgevingsverordening Drenthe

Lees verder

Bijdrage Vaststellen Omgevingsvisie Drenthe 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer