Motie voedsel voor de Wolf


Provin­ciale Staten van Drenthe, in verga­dering bijeen op 28 september 2022

28 september 2022

Constaterende dat:

  • op de Veluwe het aantal schademeldingen door wolven gering is ondanks dat daar een veelvoud aan wolven leven;
  • dit mede komt doordat de Faunabeheereenheid Gelderland in het afschot rekening houdt met de wolf.

Overwegende dat:

  • het aanbod aan natuurlijke prooien van de wolf niet vergeten mag worden in de discussie rondom de wolf;
  • het gewenst is als de wolf zich meer met zijn natuurlijke prooien voedt.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • in de faunabeheerplannen rekening te houden met de aanwezigheid van de wolf;
  • lopende faunabeheerplannen hierop te herzien en zonodig aan te passen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Anry Kleine Deters, D66

Wim Moinat, SP


Status

Verworpen

Voor

D66, SP, GL, PVDA

Tegen

JA21, FvD, CU, CDA, VVD, PVV, SL

Lees onze andere moties

Motie monitoring aanplant

Lees verder

Motie bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche AA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer