Motie moni­toring aanplant


Provin­ciale Staten van Drenthe, in verga­dering bijeen op 28 september 2022, ter behan­deling van de Drentse Bomen- en Bossen­stra­tegie,

28 september 2022

Constaterende dat:

  • de provincie Drenthe voornemens is om tot 2030 het bosareaal in Drenthe uit te breiden met 3.700 hectare.

Overwegende dat:

  • er in de Drentse Bomen- en Bossenstrategie geen regionale monitoring is opgenomen van de uitvoering van de aanplant;
  • de Provinciale Staten een controlerende rol heeft.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • de Provinciale Staten jaarlijks een overzicht te sturen van de aanplant in het kader van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Anry Kleine Deters, D66

Ewoud Bos, GroenLinks


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Nieuwe bomen

Lees verder

Motie voedsel voor de Wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer