Bijdrage Onderzoek juri­dische context Bollen­teelt/gewas­be­scher­mings­mid­delen


12 oktober 2022

Voorzitter,

Door dit juridisch onderzoek weten we nu wat we eigenlijk al eerder wisten, namelijk dat het provinciebestuur wel degelijk mogelijkheden heeft om de sierteelt in Drenthe aan banden te leggen, via ruimtelijke ordening, en ook via de Wet natuurbescherming.

En het is nu ook helder dat de eerdere uitspraken van het college dat er niets te doen is aan de oprukkende sierteelt, niet klopten.

Voorzitter; we zijn benieuwd naar de reactie van het college. Gaat het college hun stellige uitspraken terugnemen en excuses aanbieden? We wachten het af, maar we verwachten niet veel.

Want als één ding is duidelijk geworden in deze discussie, is dat dit college niet kiest voor de bescherming van de inwoners en de natuur.

Die belangen zijn voor het college ondergeschikt aan de belangen van bedrijven die in Drenthe goed geld kunnen verdienen met sierteelt.

Hoe kunnen we anders verklaren dat de provincie in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank over sierteelt bij het Holtingerveld?

De provincie had zich immers ook bij die uitspraak neer kunnen leggen.

De provincie had kunnen concluderen dat er een natuurvergunning nodig was.

Maar in plaats daarvan wil de provincie koste wat kost deze teelt buiten de vergunningplicht houden van de Wet natuurbescherming.

De houding van de provincie in deze zaak is alleen uit te leggen als het beschermen van bedrijfsbelangen gaat boven natuurbelangen, en daarvan afgeleid inwonersbelangen.

Graag horen we de beweegredenen van het college om in hoger beroep te gaan in deze zaak.

Voorzitter, we kunnen juridische middelen hebben, maar als de politieke wil ontbreekt, schieten we er weinig mee op. Het college en hun opvolgers kunnen dit nog jaren traineren, met tegenstribbelen en pappen en nathouden.

Graag horen we wat het college, nu ze nogmaals op de feiten, namelijk de juridische mogelijkheden om sierteelt aan banden te leggen, worden gewezen, wat het college met deze kennis gaat doen.

Gaan ze aan de slag om in de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening gebieden aan te wijzen waar we geen sierteelt toestaan?

Het lijkt ons logisch dat we, met het oog op de landbouwtransitie en de mogelijke opdeling van Nederland in zones, zoals onder andere in het rapport Remkes is beschreven, dat we ook het aspect bestrijdingsmiddelen meenemen.

En het kan natuurlijk zijn dat we bij de gebiedsplannen tot de conclusie komen dat de gangbare sierteelt in Drenthe nergens wenselijk is, vanwege de risico´s voor de volksgezondheid en voor de natuur.

Biologische sierteelt is ook een optie, en anders kan je ook een voedingsgewas voor mensen telen.

Lijkt ons sowieso een beter idee.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie over de wolf

Lees verder

Bijdrage Begroting 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer