Vragen over de onver­wachte proef­boring Nedmag


ingediend samen met de SP-fractie Drenthe

Indiendatum: 9 aug. 2022

Geachte voorzitter,

Via de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM is de provincie Drenthe aandeelhouder van de Nedmag.

Vorige week vernamen we in de media dat Nedmag, zonder omwonenden te informeren, proefboringen doet op een andere locatie dan is vergund.[1]

Vergund was de winning van magnesiumzout uit de putten VE 5 en 6, waarna er volgens de afspraken (bestemmingsbesluit) met het ministerie van Economische Zaken eerst een onderzoek moest plaatsvinden naar bodemdaling alvorens er een boring bij o.a. locatie VE 7 mocht worden gedaan. Buiten medeweten van omwonenden lijkt er nu plotseling toestemming te zijn gekregen voor een proefboring bij put 7.

De fracties van de Partij voor de Dieren en de SP hebben hierover enkele vragen aan het college.

1. Was het college op de hoogte van de wijziging van de boringslocatie?

2. Wat vindt het college van de draai van het ministerie van EZ en het SodM om tegen een eerder advies in nu toch een boring toe te staan op locatie VE 7, ondanks het feit dat het onderzoek naar bodemdaling bij putten 5 en 6 niet klaar is?

3. Wat vindt het college ervan dat omwonenden hier niet van op de hoogte zijn gesteld?

4. Is het college het met de analyse van Follow the Money[2] eens dat hier sprake is van een listige truc van Nedmag door de naam van de put te veranderen? Graag toelichting.

5. Volgens omwonenden is de proefboring bij VE 7 niet vergund, maar wordt deze nu gedoogd door EZ en SodM. De laatste schijnt dit zelfs erkend te hebben richting de omwonenden en Follow the money, maar is niet bereid te handhaven.

Is het college bereid zich achter de legitieme wens van de omwonenden te scharen en het SodM te vragen om alsnog te handhaven? Graag toelichting.

6. Wat vindt het college ervan dat ondanks dat omwonenden en tegenstanders van zoutwinning een zaak hebben aangespannen bij de rechter, waarvan de uitspraak in september volgt, Nedmag toch doorgaat met haar proefboringen?

Graag toelichting.

7. Heeft het college naar aanleiding van de berichtgeving in de media al contact gehad met de omwonenden, om te horen waar hun zorgen liggen en om te luisteren naar wat zij verwachten van het provinciebestuur in hun strijd tegen zoutwinning? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Wim Moinat, SP


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/z...

Interessant voor jou

Rondvraag discriminatie en racisme

Lees verder

Vragen opvangcrisis Ter Apel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer