Rondvraag discri­mi­natie en racisme


ingediend door de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid

Indiendatum: 1 jun. 2022

In 2020 hebben de fracties van PvdD en PvdA de gedeputeerde naar de stand van zaken gevraagd m.b.t. discriminatie en racisme in Drenthe, naar aanleiding van het toen ontwikkelende maatschappelijke debat over allerlei vormen van ongelijke behandeling.

Deze week erkende het kabinet het bestaan van institutioneel racisme bij de belastingdienst (nav de beruchte Toeslagen affaire).

Vorig jaar werd de NCDR – Nationale Coördinator Discriminatie en Racisme- benoemd. Zijn taak is onder meer om bewustwording op dit thema te bevorderen. Als input voor een nationaal actieplan organiseerde hij o.m. 20 zogenaamde Town hall meetings door het hele land. Drenthe zat daar helaas niet bij.

De PvdA en PvdD vragen of de gedeputeerde op korte termijn mogelijkheden ziet om de Nationale coördinator Discriminatie en Racisme in Drenthe uit te nodigen.
De partijen willen dat de provincie, in samenwerking met het meldpunt discriminatie Drenthe en andere belangstellenden, over dit onderwerp van gedachten gaat wisselen.

Indiendatum: 1 jun. 2022
Antwoorddatum: 1 jun. 2022

De gedeputeerde Kuipers heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en komende herfst met een voorstel te komen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Hennepvezelteelt

Lees verder

Vragen over de onverwachte proefboring Nedmag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer