Schrif­te­lijke vragen over het wolvenhek


langs Natu­ra2000 Drents-Friese wold

Indiendatum: 30 jun. 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot plaatsing wolvenhek bij N2000 gebied

Geachte voorzitter,

Op dinsdag 29 juni is begonnen met de aanleg van het zogenaamde wolvenhek bij de grens tussen Friesland en Drenthe langs het N2000 gebied Drents-Friese Wold[1]. Uiteindelijk wil Stichting Wolvenhek Friesland hier een kilometers lang hekwerk plaatsen.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan GS.

  1. Bent u het met ons eens dat een hek van meerdere kilometers in strijd is met de Europese en nationale regels die aangeven dat de wolf beschermd moet worden en dat de wolf niet verstoord mag worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Andere dieren kunnen in hun leefgewoonten ernstig verstoord worden door dit hek, dit zou zelfs verstrekkende gevolgen voor populaties kunnen hebben. Ziet de provincie nadelige gevolgen van een dergelijk hek voor (andere) dieren? (Graag toelichting)
  3. Is het volgens de Wet Natuurbescherming toegestaan een kilometers lang hek te plaatsen langs een N2000 gebied? (Graag toelichting)
  4. Is de provincie voornemens handhavend op te treden tegen dit hek? (Zo nee, graag toelichting)
  5. Bent u het met ons eens dat de plaatsing van een dergelijk hek schapenhouders niet ontslaat van hun wettelijke verplichting hun dieren zelf te beschermen? (Zo nee, graag toelichting)
  1. Bent u het met ons eens dat het hek zinloos is om schapen te beschermen? (Zo nee, graag toelichting)
  2. Bent u het met ons eens dat niet de wolf maar de mens de grootste vijand van schapen is omdat slachting van schapen in Nederland voornamelijk in het abattoir plaatsvindt? (Zo nee, graag toelichting)

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

Antwoord 1

Het desbetreffende hek is geplaatst in Fryslán. De provincie Fryslàn is dan ook bevoegd gezag met betrekking tot de handhaving van Europese en nationale regels betreffende de bescherming van wolven. Het is aan de provincie Fryslàn om eventuele strijdigheid hiermee te bepalen.

Antwoord 2
Zie antwoiord vraag 1.

Antwoord 3
Zie antwoord vraag 1.

Antwoord 4
Zie antwoord vraag 1.

Antwoord 5
Ja, dat zijn wij met u eens.

Antwoord 6
Ja, wij zijn het met u eens dat in de huidige vorm het hek niet bijdraagt
aan het beschermen van schapen.

Antwoord 7
Wij nemen kennis van uw mening. Wij zijn het met u eens dat slachting
van schapen voornamelijk in het abattoir plaatsvindt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot lesvluchten KLM Flight Academy

Lees verder

Schriftelijke vragen over de risico's en overlast van jacht in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer