Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot inkoop biolo­gische sierteelt


Indiendatum: 3 apr. 2022

Geachte voorzitter,

In de vergadering van de Provinciale Staten op 9 maart 2022 hebben de fracties van de Partij voor de Dieren, D66, SP en GroenLinks een motie ´biologische sierteelt´ ingediend.

In de motie werd het college onder meer opgeroepen in de eigen organisatie over te gaan op de inkoop van biologische bloemen, bloembollen en perkgoed.

Het college ontraadde deze motie, onder andere omdat de leveranciers die boeketten leveren aan de provincie werken volgens het MPS (Milieuprogramma Sierteelt) keurmerk en volgens de gedeputeerde wordt daarmee ´voldaan aan de vraag naar biologische bloemen´.

Het keurmerk MPS op zichzelf betekent echter niet dat er geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest is gebruikt voor de kweek van de bloemen:

MPS onderscheidt meerdere gradaties afhankelijk van de mate van milieubewuste teelt in het bedrijf. Het keurmerk geeft hiermee weer hoe een teler scoort op de onderdelen meststoffengebruik, bestrijdingsmiddelen, energie en afval.[1]

Het MPS keurmerk kent dus vijf verschillende niveau´s, waarbij alleen het hoogste niveau: ´MPS-A+ Natural Protected´ vergelijkbaar is met EKO/biologisch gecertificeerde bloemen en planten.

Dit brengt de fractie van de Partij voor de Dieren op de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten.

1. Bent u het met ons eens dat het MPS keurmerk alleen niet vergelijkbaar is met een EKO- of biologische certificering?

2. Als het college zegt dat de organisatie al voldoet aan de vraag naar biologische bloemen, wat bedoelt het college dan?

3. Als er werkelijk wordt voldaan aan de vraag voor biologische bloemen, kunnen wij dan concluderen dat alleen bloemen die het MPS A+ Natural Protected label hebben, worden gebruikt door de provinciale organisatie?

Zo nee, wil het college bij de inkoop erop toezien dat de bloemen dat label wel hebben en kunt u PS daarvan een bewijs sturen?

4. Vindt het college nog steeds dat de motie ´biologische sierteelt´ van 9 maart 2022 overbodig was met betrekking tot de inkoop van biologisch gecertificeerde bloemen? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


[1] http://www.mijnduurzamebloemis...

Indiendatum: 3 apr. 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

Antwoord 1

Ja, het MPS is een veelgebruikt keurmerk in de plantenhandel(kwekers) dat aangeeft of de bloemen al dan niet op milieubewuste wijze zijn geteeld. MPS onderscheidt meerdere gradaties: A+ natural protected, A+, A, B en C. De natural protected is de EKO variant van MPS en wordt toegekend aan kwekers met biologisch geteelde bloemen en planten met gewasbeschermingsmiddelen die alleen in de EKO / biologische teelt zijn toegelaten. Circa 10% van de kwekers voeren het certificaat A+ , 60% A en 30% B dan wel C label. Er zijn geen kwekers in Nederland die voldoen aan het certificaat A+ Natural Protected.

Antwoord 2

Van de in 2021 ingekochte bloemen (ca € 20.000,--) is voor ca € 15.000,-- min of meer centraal ingekocht via de verschillende secretariaten of via de Servicedesk. De rest is decentraal besteld of op locatie voor verschillende werkgerelateerde gelegenheden. De centraal ingekochte bloemen worden besteld bij drie ‘duurzame bloemisten’, waarvan één met een online bloemenshop. Met de inkoop van bloemen letten zij erop dat deze een MPS keurmerk hebben. Per bloemsoort is dit verschillend. Gesteld kan worden dat het assortiment aan bloemen van deze leveranciers voor 80 tot 90% duurzame bloemen zijn, en dus voorzien zijn van label MPS A+, A, B. Helaas is het lastig voor de bloemist om enkel EKO/Biologische bloemen in te kopen, omdat hun inkoopkanalen die niet kunnen krijgen of niet willen leveren. Zie het antwoord op vraag 1. Andere overwegingen, naast duurzaamheid, om te kopen bij deze leveranciers zijn, lokaal inkopen bij meerdere middenstanders en het zeker stellen van variatie in boeketten.

Antwoord 3

Nee, zie antwoord 2

Antwoord 4

De motie is niet nodig ook omdat wij een goede balans zien tussen duurzaamheid en regionaal inkopen. Wij streven naar een duurzame inkoop. Landelijk wordt circa 50% door duurzaam gecertificeerde bloemisten geleverd. De verwachting is dat dit zal toenemen in de komende jaren.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Moratorium geitenhouderijen

Lees verder

Rondvraag Groenlinks en PvdD reactie van Europese commissie; Nederlands landbouwplan (glb-nsp) onvoldoende

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer