Rondvraag Groen­links en PvdD reactie van Europese commissie; Neder­lands land­bouwplan (glb-nsp) onvol­doende


Provin­ciale Staten­ver­ga­dering 13 april 2022

Indiendatum: 13 apr. 2022

De Europese Commissie heeft op 31 maart 2022 per brief gereageerd op de Nederlandse Landbouwplannen (GLB-NSP) en vraagt om een reactie binnen drie weken.1 De Europese Commissie vindt het Nederlandse GLB-NSP nog steeds onvoldoende om een gezonde landbouw te realiseren.1

De Commissie benadrukt dat we in een klimaat- én natuurcrisis zitten en dat daarom stevige maatregelen en duidelijke doelen, ook wel resultaat indicatoren genoemd nodig zijn. De minister erkent dit in een Kamerbrief op 5 april.2 De minister zegt in mei met een appreciatie te komen. Het opstellen van deze appreciatie doet hij samen met de Provincies en de Waterschappen.2

Gezien deze besprekingen snel zullen plaatsvinden, willen we namens GroenLinks en Partij voor de Dieren GS de boodschap meegeven om zich in de besprekingen hard te maken voor stevige en ambitieuze doelen rond biodiversiteit, aanpak van bestrijdingsmiddelen, ammoniak, en waterkwaliteit. Daarbij ziet de Europese Commissie mogelijkheden tot meer inzet in biologische landbouw, verkleining van de veestapel en sterkere inzet op de teelt van groene eiwitten voor humane consumptie (in het kader van voedselveiligheid, klimaat en natuur immers de beste optie volgens internationale en nationale wetenschappers).

a) Wat is de gedeputeerde van plan om binnenkort bij het IPO en de Minister in te brengen?

b) Als er twijfel is of er aan de noodzakelijke groene ambities voldaan wordt bij het aangepaste voorstel, wil de gedeputeerde Provinciale Staten dan vooraf informeren en niet achteraf?3

Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks)

Renate Zuiker (Partij voor de Dieren)

1 Observations on the proposal by the Netherlands for a CAP Strategic Plan 2023-2027 | Rapport | Rijksoverheid.nl
2 Kamerbrief observaties Europese Commissie over Nationaal Strategisch Plan GLB | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
3 https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/176298/Besteed-landbouwgeld-anders-om-groene-en-duurzame-omslag-mogelijk-te-maken

Indiendatum: 13 apr. 2022
Antwoorddatum: 13 apr. 2022

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot inkoop biologische sierteelt

Lees verder

Vragen over stand van zaken transferium De Punt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer