Schrif­te­lijke vragen 'Ontheffing roeken­­be­heerplan Assen'


'Ontheffing roeken­be­heerplan Assen'

Indiendatum: 26 okt. 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 25 oktober vragen gesteld over de ontheffing roekenbeheerplan Assen.

"De provincie Drenthe heeft op 29 september 2022 een ontheffing afgegeven aan de Gemeente Assen voor het opzettelijk verstoren en beschadigen van nesten (wegnemen van nesten zonder ei) en beschadigen van rustplaatsen (stapsgewijs, en afhankelijk van benutting van een alternatieve nestelen rustplaats) van roeken. Dit terwijl de instandhouding van de roek onder druk staat. De ontheffing is aan diverse regels en voorschriften gebonden, zoals evaluatiemomenten en het bijhouden van een ecologisch logboek. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  • 1. Het beheer van de roek in Assen zou in het najaar 2023 worden geëvalueerd volgens de ontheffing. Wanneer wordt deze evaluatie uitgevoerd? Wordt dit gedaan door een onafhankelijke partij? In hoeverre worden omwonenden hierbij betrokken? Kunt u de uitkomsten van de evaluatie aan ons toesturen?
  • Is de evaluatie van het roekenbeheerplan Assen bij de provincie Drenthe bekend? Zo ja, kunt u ons die toesturen?
  • Kunt u aangeven hoe er vanuit de provincie controle is op het naleven van de voorwaarden van de ontheffing? En is daarbij een ecoloog ingeschakeld?
  • Volgens de voorwaarden moet er ook een logboek worden bijgehouden ten aanzien van het verjagen van de roeken en het preventief verwijderen van nesten. Kunt u ons dat toezenden?
  • Vindt u dat er voldoende wordt gedaan aan voorlichting en educatie om het draagvlak voor de roek te verhogen?
  • Door het verjagen van de roeken richting Loon verwachten de boeren in Loon schade. Hoe gaat u hiermee om nu de ontheffing voor afschot van roeken op maispercelen is ingetrokken nadat er bezwaar is gemaakt?


Interessant voor jou

Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot vogels bij bessentelers"

Lees verder

Partij voor de Dieren:

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer