Partij voor de Dieren:


"Catering tijdens de Dutch foodweek"

Indiendatum: 19 okt. 2023


De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 14 oktober vragen gesteld over de catering tijdens de Dutch foodweek.

"De Dutch foodweek is een mooi initiatief om inwoners van Drenthe te stimuleren om gezondere keuzes te maken m.b.t. hun voedsel. Echter zien wij bij de catering in het provinciehuis nog wel wat hiaten tijdens deze week. Daarnaast is preventie en het voorkomen van ziekte een belangrijke methode om medewerkers en gasten fit te houden. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Vindt u dat de provincie een taak heeft in aanbieden van gezonde voeding in het provinciehuis aan haar gasten en medewerkers? Zo ja, wat is uw visie daarop? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u het met ons eens dat het aangeboden voedsel de gezondheid moet bevorderen? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u ermee bekend dat 70% tot 95% van bepaalde vormen van kanker, chronische aandoeningen, overgewicht, diabetes type 2 en HPV te voorkomen zijn door gezonde voeding?¹
  • Bent u bekend met het feit dat plantaardige biologische voeding (zonder gif, kunstmest) alle voedingsstoffen levert die nodig zijn (alleen heel hygiënische veganisten hebben vitamine B12 nodig)?
  • Het zou daarom logischer zijn dat de provincie een cateraar heeft die in plaats van 24% biologische producten, 100% biologische (inclusief producten van bedrijven die in transitie zijn naar biologische en/of plantaardige landbouw) producten levert? Zou u dit willen overwegen? Zo ja, dan ook uitvoeren? zo nee, waarom niet?
  • Om wille van de gezondheid zou het goed zijn om een zo divers mogelijke catering aan te bieden, welke biologisch en/of biologisch dynamisch en meer plantaardig is. Zou u hierover in gesprek willen gaan met de cateraar? Zo nee, waarom niet?
  • Voor de bewustwording is het goed als aangegeven wordt bij producten of iets biologisch, veganistisch, niet biologisch met gif en of er ultrabewerkte producten inzitten zolang de catering niet 100% biologisch of in transitie tot biologisch is. Kunt u aangeven of dit mogelijk is?
  • Tot welke datum lopen de afspraken (aanbesteding) tussen de provincie en de huidige cateraar?


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen 'Ontheffing roeken­be­heerplan Assen'

Lees verder

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer