Schrif­te­lijke vragen Partij voor de Dieren: "afschot roeken"


Indiendatum: 10 jul. 2023

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 5 juli vragen gesteld over afschot roeken.

"Naar aanleiding van de antwoorden op mijn vragen over de ontheffing afschot Roeken heb ik aanvullende vragen:

  • U gaat uit van het doden van 650 roeken per jaar. In uw beantwoording verwijst u naar paragraaf 8.3 van het faunabeheerplan roek. Maar dat gaat over de instandhouding en onderbouwt niet het getal 650. Kunt u concreet aangeven waar dit aantal (650) op gebaseerd is? Is hierbij ook de dood van ouderloze jongen en van achterblijvende partners, die op hun nest zitten te wachten tot de partner terugkomt met voedsel, meegerekend? Zo nee, waarom niet?
  • U schrijft dat u steekproefgewijs nagaat of er preventieve maatregelen zijn geplaatst. Hoe vaak per jaar worden deze steekproeven uitgevoerd? Welke percentage is het aantal steekproeven van het totaal aantal te controleren percelen? Hoe gaat u na of verjagende of werende middelen wel of niet werken? Kunt u objectieve cijfers aanleveren van hoe vaak verjagende en werende middelen gebruikt zijn?
  • Kunt u aangeven hoeveel schade er geclaimd is vanwege Roeken in 2022? En kunt u toelichten hoe dit in verhouding staat met de noodzaak om een beschermde diersoort te doden met het geweer?
  • U geeft aan dat er geen sprake is van jacht omdat de roek geen jachtwild is maar in de ontheffing wordt wel gesproken over dat er gasten mee mogen helpen bij de schadebestrijding door het doden van de roek met het geweer. Waarom heeft u deze mogelijkheid ├╝berhaupt opgenomen in de ontheffing? Hoe noodzakelijk is het dat gasten kunnen worden meegenomen?
  • U geeft aan dat roeken die hun partner verliezen in het volgende broedseizoen weer een nieuwe partner vinden cq. Zoeken. Ecologische studies geven echter aan roeken een partnerschap voor het leven aangaan. Waar baseert u het op dat de roeken wel weer een nieuwe partner vinden? Kunt u ons de literatuur verwijzing sturen?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Siska Peeks"


Interessant voor jou

Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Uitspraak van de Raad van State over verlenen natuurvergunningen"

Lees verder

Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot vogels bij bessentelers"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer