Rondvraag over finan­ciële steun voor dieren­am­bu­lances


in het kader van vogel­griep

Indiendatum: feb. 2022

Rondvraag vogelgriep d.d. 2 februari 2022

Inleiding

We kampen momenteel met de ergste uitbraak van vogelgriep ooit. Een ramp voor de dieren in de pluimveesector en hun houders, maar ook een ramp voor de natuur. Vogels vallen letterlijk uit de lucht. De afgelopen twee jaar zien we een grote toename van slachtoffers onder in het wild levende dieren; ook kwetsbare vogelsoorten én zoogdieren zoals marters, otters, vossen en zeehonden worden getroffen.

Non-profit- en vrijwiliigersorganisaties werken momenteel hard om de dieren te helpen. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden zieke dieren opgevangen en dode dieren opgeruimd.

Deze organisaties werken geheel zonder subsidie van de overheid, maar leveren allerlei maatschappelijke diensten. Het werk is bovendien niet zonder risico voor de medewerkers en de organisatie zelf. Mensen kunnen ook ziek worden van vogelgriep en de opvang loopt bij een uitbraak het risico op ruiming van alle (andere) dieren.

De provincie heeft de taak de natuur te beschermen en we besteden hier ook veel maatschappelijk geld aan. Het lijkt ons logisch om de organisaties die ons hierbij helpen te ondersteunen met subsidie, zeker nu.

Deze organisaties maken nu veel extra kosten, bijvoorbeeld voor persoonlijke beschermingsmiddelen, het vervoer van de zieke dieren, quarantaine maatregelen.

Ook moeten de zieke dieren getest en gemeld worden wat veel tijd kost.

Rondvraag

Is de provincie (Gedeputeerde Staten) het met de Partij voor de Dieren eens dat er een taak ligt voor de provincie om de verspreiding van vogelgriep onder de in het wild levende dieren tegen te gaan? (voor de dieren, maar ook voor de volksgezondheid en de pluimveesector)?

Kan de provincie de organisaties die de provincie hierbij helpen, ondersteunen met subsidie?

Zo ja, wilt u hiervoor op korte termijn het initiatief nemen?

Ziet de provincie een taak om inwoners te informeren over vogelgriep? (Bijvoorbeeld wat recreanten of boeren wel, of juist niet, moeten doen als ze een ziek of dood dier aantreffen. En bijvoorbeeld hoe honden kunnen worden beschermd.)

Zo ja, wilt u hiervoor op korte termijn het initiatief nemen?

Met vriendelijke groet,

Renate Zuiker

Indiendatum: feb. 2022
Antwoorddatum: 2 feb. 2022

De gedeputeerde heeft aangegeven dat op beide vragen de taken liggen bij de NVWA en de GGD.