Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot commu­ni­catie rondom kapmel­dingen


Indiendatum: 5 jan. 2022

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de bomenkap eind 2021 op het recreatieterrein Oosterduinen in Noordenveld, verscheen er in de pers het bericht dat de provincie de gemeente niet op de hoogte zou hebben gesteld van de kap .

1. Volgens het artikel gaf de wethouder van Noordenveld aan in het vervolg beter te willen communiceren over bomenkap: ´Daarbij willen we ook in beter contact staan met de provincie Drenthe´.

De Partij voor de Dieren heeft ook in andere gevallen geconstateerd dat er onduidelijkheid is, zowel bij gemeenten als bij inwoners, rondom bomenkap en de geldende regelgeving en bevoegdheden.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan GS over communicatie van de provincie met betrekking tot bomenkap.

1.a. Als er een kapmelding bij de provincie wordt gedaan, geeft de provincie dit dan standaard door aan de gemeente waar deze kap plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

1

https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

dig

b. Zo nee, wanneer wordt de gemeente wel en wanneer niet op de hoogte gesteld?

c. Zo nee, zou u het wenselijk vinden als de provincie in het vervolg standaard alle kapmeldingen doorgeeft aan de desbetreffende gemeente? Graag toelichting.

2. Het is ons opgevallen (in diverse media en in de correspondentie tussen gemeenten en provincie) dat bij verschillende Drentse gemeenten wordt gedacht dat de APV niet van toepassing is als de Wnb houtopstanden van toepassing is. Beide kunnen echter tegelijkertijd van toepassing zijn.

Ziet u een rol voor de provincie om gemeenten hierop te wijzen? Graag toelichting.

3. a. Wijst u alle melders er standaard op dat ook de APV van de gemeente van toepassing kan zijn op de bomenkap? Zo nee, waarom niet?

b. Wilt u dat in het vervolg gaan doen? Graag toelichting.

4. Bent u van mening dat het contact tussen provincie en gemeenten over bomenkap verbeterd kan worden zoals in bovengenoemd artikel wordt gesuggereerd?

Graag toelichting.

5. Kunnen omwonenden van percelen waarop gekapt gaan worden, de kapmelding bij de provincie inzien als zij daarom vragen?

Zo ja hoe? Zo nee, waarom niet?

6. Verandert met de nieuwe Omgevingswet de wijze waarop kapmeldingen worden gedaan? Zo ja wat verandert er, en zijn de kapmeldingen dan ook voor het publiek in te zien?

7. Hoeveel kapmeldingen krijgt de provincie gemiddeld per jaar (afgelopen 5 jaar)?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot bomenkap en soortenbescherming

Lees verder

Rondvraag over financiële steun voor dierenambulances

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer