Motie Plant­aardige revolutie


10 november 2021

Motie Plantaardige revolutie

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 10 november 2021, ter bespreking van de Begroting 2022,

constaterende

- dat de urgentie om de klimaatcrisis tegen te gaan zeer hoog is;

- dat de overgang op meer gebruik van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie kan bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;

- op Europees en landelijk niveau beleid wordt gemaakt om het aandeel plantaardige eiwitten in de menselijke consumptie te verhogen, de zogenaamde eiwittransitie (vervangen van vlees, zuivel, vis en ei voor plantaardige alternatieven).

overwegende

- dat er naast een energietransitie ook een plantaardige revolutie nodig is.

- dat ook provinciale overheden een rol kunnen spelen in deze transitie.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe

- om beleid te ontwikkelen om de plantaardige revolutie mogelijk te maken in Drenthe en te versnellen;

- om de voorbeeldfunctie van de Provincie te gebruiken, met als onderdeel daarvan in de eigen catering tenminste 50% plantaardige opties aan te bieden voor iedereen, waarbij individuele keuzevrijheid gewaarborgd blijft.

En gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, GL, PVDA

Tegen

CDA, VVD, CU, FvD, D66, SL

Lees onze andere moties

Motie onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Onderzoek cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer