Motie Aandacht voor het sociale aspect van de land­bouw­tran­sitie


Mede ingediend door Groen­Links

1 juni 2022

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 1 juni 2022, ter behandeling van de Voorjaarsnota 2022,

constaterende dat:

  • de landbouwtransitie voor boeren ingrijpende psychische en sociale gevolgen kan hebben, met name voor boeren die al dan niet vrijwillig stoppen, maar ook voor boeren die overschakelen naar meer duurzame of plantaardige productie;
  • er projecten en organisaties zijn, specifiek gericht op psychische en sociale problematiek bij boeren.

overwegende dat:

  • het wenselijk is dat bij het ondersteunen van stoppende of overschakelende boeren ook aandacht is voor de sociale aspecten van de betreffende veranderingen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • een rol te nemen in het verbinden van hiervoor bestemde projecten en organisaties met boeren en erfbetreders;
  • middelen voor dit doel te reserveren vanuit het landelijk transitiefonds dat voor de provincie Drenthe beschikbaar komt.

en gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker - Partij voor de Dieren

Ewoud Bos - GroenLinks


Status

Aangehouden

Voor

PvdD, GL

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Natuurvisie

Lees verder

Amendement 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer