Amen­dement 1


Ophangen van dode vogels

13 juli 2022

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 13 juli 2022,

Gelezen het statenstuk 2022-61 Vaststelling Omgevingsverordening Drenthe en Delegatiebesluit Omgevingsverordening Drenthe 2023

Besluiten:

De tekst van het ontwerpbesluit als volgt aan te passen:

  • In Bijlage 8 Middelen voor het verstoren van aangewezen diersoorten de tekst ‘het ophangen van dode vogels’ weg te laten.

Toelichting:

Het verjagen van dieren door het ophangen van dode vogels niet meer van deze tijd is. Het bovendien erg omslachtig is om eerst dieren te doden ten einde andere dieren te verjagen. Met het oog op de biodiversiteitscrisis het ongewenst is om dieren te doden om anderen te verjagen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, D66

Tegen

PVDA, JA21, FvD, CU, SL, CDA, PVV, LijstPormes

Lees onze andere moties

Motie Aandacht voor het sociale aspect van de landbouwtransitie

Lees verder

Amendement 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer