Motie Lucht­wassers


21 april 2021

Motie luchtwassers

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 21 april 2021, ter behandeling van agendapunt Koersdocument Drentse Aanpak Stikstof,

constaterende dat:

- luchtwassers het brandgevaar in stallen vergroten;

- luchtwassers bijdragen aan het in stand houden van het zeer slechte stalklimaat, met ernstige en structurele dierenwelzijnsproblemen zoals ernstige benauwdheid, pleuritis, chronisch hoesten en longontstekingen bij dieren tot gevolg;

- er nu ook ernstige twijfels zijn over de effectiviteit van luchtwassers om geur en ammoniak uit de stallucht te filteren voordat de lucht de stal verlaat;

- constaterende dat luchtwassers ondanks alle gevolgen voor dieren door de overheid gestimuleerd en gesubsidieerd worden, en dat er al miljoenen aan belastinggeld is uitgegeven aan dieronvriendelijke luchtwassers;

- ondanks het gebruik van luchtwassers de stikstofproductie uit mest de laatste 10 jaar niet is gedaald;

overwegende dat:

- op 11 februari 2021 de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om luchtwassers niet langer als duurzaam te bestempelen;

- de subsidiëring van luchtwassers juist zal leiden tot het houden van extra dieren in Drenthe;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

- luchtwassers niet langer als duurzaam te beschouwen;

- geen subsidies te geven voor de aanschaf van luchtwassers

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP

Tegen

GL, JA21, CU, VVD, FvD, CDA, PVV, PVDA

Lees onze andere moties

Motie Boer Burger Biodiversiteit

Lees verder

Amendement Koersdocument Drentse aanpak stikstof Vaststelling gebiedsagenda’s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer