Motie Boer Burger Biodi­ver­siteit


16 december 2020

Constaterende dat:

  • het landbouwbeleid van de Provincie Drenthe in de praktijk voornamelijk gericht is op verduurzamen van de melkveehouderij ;
  • de markt voor plantaardige eiwitten stevig groeit.

Overwegende dat:

  • de provincie Groningen investeert in de ontwikkeling van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie
  • de provincie Drenthe toekomstbestendige verdienmodellen voor de landbouw wil ontwikkelen.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

  • te onderzoeken of ook de Provincie Drenthe kan aansluiten bij het project Fascinating en tevens:
  • te onderzoeken of de Provincie Drenthe op andere manieren kan bijdragen aan de eiwittransitie.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie intrekken opdracht handhaving nulstand - edelherten en damherten in Drenthe

Lees verder

Motie Luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer