Zout­winning nedmag


door Renate Zuiker

21 oktober 2020

Voorzitter,

Allereerst willen wij de SP bedanken voor het agenderen van dit belangrijke onderwerp voorveel inwoners.

Wij zijn het met SP eens dat de formulering die door GS is gekozen in de zienswijze te zwak is geformuleerd.

Het is nodig dat GS formuleert wat zij concreet onder ́goede schadeafhandeling ́ verstaan. Wij vragen ons af waarom de provincie Drenthe niet duidelijk aangeeft dat zij niet kunnen instemmen met het ontwerp instemmingsbesluit? Net zoals de gemeente Aa en Hunze dat heeft gedaan. Wij willen ook graag van GS horen hoe het nu zit met de miljoenen liters weggelekte diesel. Is dat al allemaal opgeruimd? Of zit dat nog gewoon in de Drentse bodem en vinden we dat maar best? Kan GS daar wat over zeggen in de zienswijze. Het lijkt ons dat het ministerie het opruimen van deze vervuiling best als voorwaarde mag stellen voordat ze überhaupt overwegen om een nieuw winningsplan in behandeling te nemen.

De Partij voor de Dieren is voor het voorzorgsprincipe. Als een bedrijf de veiligheid voor inwoners en de leefomgeving niet kan garanderen, dan moetje je afvragen of je dat bedrijf wel wilt hebben in Drenthe én zeker of je daar wel aandeelhouder van wilt zijn. We willen graag weten van GS of de NOM de aandelen niet beter kan verkopen. De inwoners hebben nu te maken met gestapelde mijnbouw waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien .En wie draait er voor de kosten op als onze drinkwatervoorziening in gevaar is? Heeft Nedmag daar zelf voldoende geld voor gereserveerd? Een bedrijf kan failliet gaan en dan zijn de kosten voor de samenleving. Geeft de minister daarvoor ook garanties aan de provincie? Als je alle kosten van de zoutwinning, zowel maatschappelijk als voor het milieu ,echtdoorberekend, kan je je afvragen of het wel uit kan om hier zout te winnen. Helaas rekenen bedrijven zich al snel rijk en schuiven de risico ́s op de samenleving af. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Alle risico ́s van bodemdaling tot sinkholes tot drinkwatervervuiling moeten bij de Nedmag liggen tot in lengte van dagen.

Interessant voor jou

Onzorgvuldige procedure inspraak Nota Reikwijdte en Detailniveau N34

Lees verder

Expeditie Energieneutraal wonen 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer