Expeditie Ener­gie­neu­traal wonen 2020-2023


21 oktober 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is van mening dat we alle zeilen moeten bijzetten om de klimaatverandering te beperken Onze woningen verduurzamen is daar een onderdeel van. Maar niet een overgroot deel. De echte klimaatklappers te maken zijn bij de industrie, inclusief de agro-industrie en het vliegverkeer. Twee kansen die we in Drenthe nog steeds niet met beide handen grijpen. Met de expeditie energie neutraal wonen wil de provincie dat in 2023 27% minder fossiele energie wordt gebruikt in een Drentse woning dan in 2015.Dat klinkt mooi. Graag horen we van GS wat dat getal dan nu, anno 2020 is. Want alleen dan kunnen we weten of 27% een reëel getal is, of juist te weinig of te veel ambitie is. Dit doel wordt vervolgens uitgewerkt in zes operationele doelen. Op eerste gezicht lijkt het allemaal heel concreet, maar als je goed naar die operationele doelen kijkt, roept dat bij ons wel heel veel vragen op.

Operationeel doel 1:

75% van de particuliere woningeigenaren is zich bewust van hun eigen energiegebruik en mogelijkheden tot verduurzaming (Bewustwording).Wat wordt hieronder verstaan? Misschien hebben we dit doel wel allang bereikt? Zijn de meeste huiseigenaren zich niet bewust van hun eigen energieverbruik dan? De meeste mensen zullen ook wel gehoord hebben van isolatie en zonnepanelen en dergelijke. Vijftien jaar geleden misschien niet, maar inmiddels toch écht wel? Of heeft GS andere informatie hierover? Zo ja kan GS die onderzoeksresultaten dan delen metPS?

Dan operationeel doel 2:

20% van de Drentse (particuliere) woningeigenaren ​neemteenbesluit​ tot het nemen van energiebesparende maatregelen (minimaal één maatregel tot in één stap naar energieneutraal); Het gaat hier dus om de ​intentie​ van huiseigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen, dus niet eens over ​concreet uitgevoerde​ maatregelen.20% van alle huiseigenaren? Dus ook die huiseigenaren die allang, misschien al jaren geleden, energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd? Zo ja, dan is die 20% niet bepaald ambitieus....Waarschijnlijk hebben ​nu al​ 20% van de Drentse huiseigenaren het besluit genomen tot het nemen van energiebesparende maatregelen, en waarschijnlijk ook al uitgevoerd!

Misschien hebben nu 50% die intentie al! Of misschien wel 95%! De Partij voor de Dieren roept GS op om de operationele doelen 1 en 2 in een volgende versie van dit stuk veel scherper en ambitieuzer te formuleren.

En dan operationeel doel 3.

Elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterkburger energie-initiatief. Hoe wil de provincie dit doel bereiken? Gaat de provincie in die gebieden van Drenthe waar geen initiatieven zijn, zelf een burgerinitiatief beginnen? Graag horen we de uitleg van GS. Nummer vijf is ́​Minstens tien innovaties​ ́. Wat wordt daarmee bedoeld? Minstens tieninnovaties ... wat? Volgens ons ontbreekt er een werkwoord. En welke tien innovaties dan? Er worden maar drie innovaties genoemd. Of moeten we nog innovaties gaan zoeken? Hoe weten we dat we er dan tien vinden? Doel zes ten slotte: ​de partners ervaren het netwerk als een levend netwerk en beoordelen het netwerk met minimaal acht.​ Klinkt ook allemaal heel concreet en meetbaar, maar zijn al deze seminars, workshops, meetings en lezingen dan een doel op zich geworden? Kan dit een wel een doel worden genoemd? Of is het een middel?

De Partij voor de Dieren is van mening dat we alle zeilen moeten bijzetten om deklimaatverandering te beperken Onze woningen verduurzamen is daar een onderdeel van.Maar niet een overgroot deel.De echte klimaatklappers te maken zijn bij de industrie, inclusief de agro-industrie en hetvliegverkeer.Twee kansen die we in Drenthe nog steeds niet met beide handen grijpen.Met de expeditie energie neutraal wonen wil de provincie dat in 2023 27% minder fossieleenergie wordt gebruikt in een Drentse woning dan in 2015.Dat klinkt mooi. Graag horen we van GS wat dat getal dan nu, anno 2020 is. Want alleen dankunnen we weten of 27% een reëel getal is, of juist te weinig of te veel ambitie is.Dit doel wordt vervolgens uitgewerkt in zes operationele doelen. Op eerste gezicht lijkt hetallemaal heel concreet, maar als je goed naar die operationele doelen kijkt, roept dat bij ons welheel veel vragen op.Operationeel doel 1.75% van de particuliere woningeigenaren is zich bewust van hun eigen energiegebruik enmogelijkheden tot verduurzaming (Bewustwording).Wat wordt hieronder verstaan? Misschien hebben we dit doel wel allang bereikt?Zijn de meeste huiseigenaren zich niet bewust van hun eigen energieverbruik dan?De meeste mensen zullen ook wel gehoord hebben van isolatie en zonnepanelen en dergelijke.Vijftien jaar geleden misschien niet, maar inmiddels toch écht wel?[Of heeft GS andere informatie hierover? Zo ja kan GS die onderzoeksresultaten dan delen metPS?]Dan operationeel doel 2:20% van de Drentse (particuliere) woningeigenaren ​neemteenbesluit​ tot het nemen vanenergiebesparende maatregelen (minimaal één maatregel tot in één stap naarenergieneutraal);Het gaat hier dus om de ​intentie​ van huiseigenaren om energiebesparende maatregelen tenemen, dus niet eens over ​concreet uitgevoerde​ maatregelen.20% van alle huiseigenaren? Dus ook die huiseigenaren die allang, misschien al jaren geleden,energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd?Zo ja, dan is die 20% niet bepaald ambitieus....Waarschijnlijk hebben ​nu al​ 20% van de drentsehuiseigenaren het besluit genomen tot het nemen van energiebesparende maatregelen, enwaarschijnlijk ook al uitgevoerd!Misschien hebben nu 50% die intentie al! Of misschien wel 95%!De Partij voor de Dieren roept GS op om de operationele doelen 1 en 2 in een volgende versievan dit stuk veel scherper en ambitieuzer te formuleren.En dan operationeel doel 3. Elke Drent heeft toegang tot een regionaal of lokaal sterkburger energie-initiatief.Hoe wil de provincie dit doel bereiken? Gaat de provincie in die gebieden van Drenthe waargeen initiatieven zijn, zelf een burgerinitiatief beginnen?Graag horen we de uitleg van GS.Nummer vijf is ́​Minstens tien innovaties​ ́. Wat wordt daarmee bedoeld? Minstens tieninnovaties ... wat? Volgens ons ontbreekt er een werkwoord.En welke tien innovaties dan? Er worden maar drie innovaties genoemd. Of moeten we noginnovaties gaan zoeken? Hoe weten we dat we er dan tien vinden?Doel zes ten slotte: ​de partners ervaren het netwerk als een levend netwerk en beoordelenhet netwerk met minimaal acht.​ Klinkt ook allemaal heel concreet en meetbaar, maar zijn aldeze seminars, workshops, meetings en lezingen dan een doel op zich geworden?Kan dit een wel een doel worden genoemd? Of is het een middel?Interessant voor jou

Zoutwinning nedmag

Lees verder

Woonagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer