Ziens­wijze Prolander


Jaar­stukken 2023 en begroting 2025

8 mei 2024

Voorzitter,

Als volksvertegenwoordiger sta je ver van een organisatie als Prolander af. Eén keer per jaar mogen we een zienswijze geven over de financiële staat van de organisatie. Helaas is de democratische controle indirect. De gedeputeerde is voorzitter van het bestuur van Prolander. En als Staten hebben we niet direct iets te zeggen over Prolander, dat gaat via het bestuur. We kunnen dus enkel een zienswijze geven.

Dan over Prolander:

De organisatie lijkt best goed te functioneren. Er zijn wel hogere salariskosten maar die zijn ook begrijpelijk gezien de inflatie. Wel lezen we dat er rekening gehouden wordt in de begroting met taken met betrekking tot het Drents Programma Landelijk Gebied. Maar toch is de begroting voor 2025 nagenoeg gelijk aan die van 2024. Het is niet zo dat financieel voorzien wordt dat er een grotere inspanning moet worden geleverd. Dus met de opgaves die er liggen: heeft Prolander dan voldoende personeel en middelen?

Verder viel het op dat er geen overzichtelijke tabel is waar de afzonderlijke projecten met hun kosten genoemd worden. Dit zou voor het totaalplaatje wel wenselijk zijn. Kan de gedeputeerde aangeven waarom dat niet bij de stukken zit?

Bij onze zienswijze van vorig jaar hebben we gevraagd naar de zogenoemde ‘Schets-sessies’. Prolander zou samen met betrokken partijen en inwoners het ruimtelijk ontwerp schetsen. Kan de gedeputeerde een toelichting geven op het verloop en de uitkomsten daarvan?

Tot zover.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Jaarrekening 2024 en begroting 2025 van Regio Groningen-Assen

Lees verder

Zienswijze OV-bureau

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer