Ziens­wijze Prolander


commis­sie­ver­ga­dering 17 mei 2023

18 mei 2023

Wij mogen vandaag aan het college zienswijzen meegeven over de financiële stukken van Prolander, SNN, Regio Groningen Assen en de RUD.

Allemaal organisaties waar miljoenen aan maatschappelijk geld doorheen gaat. Serieus geld, en het gaat over serieuze zaken, zoals het beschermen van onze leefomgeving, welke kant we de economische ontwikkelingen op sturen en het creëren van meer natuur.

Het is best frustrerend voor een volksvertegenwoordiger dat veel van deze organisaties op afstand staan. De democratische controle is op zijn best indirect. Je mag een zienswijze meegeven aan het college, als het meezit wordt deze zienswijze dan meegenomen door de gedeputeerde, en dan is de gedeputeerde ook maar een van de velen die iets te zeggen hebben in die organisatie.

We kunnen nu in de financiële stukken zien wat er zoal wordt uitgegeven om deze organisaties te laten draaien.

Om te beginnen bij Prolander
Als organisatie lijkt Prolander best goed te functioneren, de interne doelen worden bereikt, en toch... Het aankopen voor gronden van NNN gaat al jaren niet soepel. Ligt dit allemaal buiten de invloedssfeer van Prolander? Graag de mening van het college daarover.

Prolander krijgt in de nabije toekomst een cruciale taak bij alle transacties die nodig zijn voor het uitwerken van het Drents Programma Landelijk Gebied. Kan Prolander eigenlijk al overzien of ze hier wel of niet voldoende voor toegerust zijn? We hebben de gebiedsplannen nog niet, dus hoe kan Prolander hierop begroten?
Oftewel: in hoeverre is de begroting 2024 realistisch? Graag antwoord van het college.

Prolander gaat in de provincie zogenaamde ´schetssessies´ houden´. Prolander gaat in deze sessies een dit ruimtelijk ontwerp samen met inwoners en betrokken partijen schetsen, waar participeren en ontwerpen in één actie plaatsvindt.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af wat de kaders dan zijn waarbinnen Prolander deze schetsen van het Drentse landschap gaat maken? En wie controleert vervolgens Prolander of zij binnen die kaders blijven?

Dus, volgens welke criteria of welke ladder gaat Prolander te werk? Welke afwegingen worden gemaakt? Linksom of rechtsom moeten er namelijk belangen worden afgewogen...
Is dat niet juist de taak van de volksvertegenwoordigers? Worden die hier buiten gehouden?

Kan de gedeputeerde deze ´schetssessies´ van Prolander toelichten?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarstukken 2022

Lees verder

Bijdrage Rapport NRK over de toekomst van GAE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer