Bijdrage Jaar­stukken 2022


commis­sie­ver­ga­dering 17 mei 2023

18 mei 2023

In 2022 is de provincie druk bezig geweest met de uitwerking met de Drentse opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied..

In de jaarstukken kunnen we lezen dat er over de uitwerking veelvuldig is gesproken met bestuurlijke en maatschappelijke partners, onder andere met de Commissie Landelijk Gebied en ook in bijeenkomsten met de agrarische sector.

Voorzitter, een belangrijke stakeholder ontbrak bij die gesprekken, namelijk de volksvertegenwoordiging, in de vorm van de provinciale staten. Oftewel de Drentse inwoners.

Provinciale Staten zijn niet betrokken bij de uitwerking van de NPLG. En dat is vreemd voor zo'n ingrijpend proces in de provincie.

Het is namelijk met vele miljoenen euro´s aan maatschappelijk geld waarmee de aankoop, ruil en functieverandering van grond in Drenthe wordt gefinancierd. En toch zijn de statenleden, met hun controlerende en kaderstellende taak, niet betrokken bij de uitwerking van de opgaven.

Een week geleden is er voor het eerst een héél klein tipje van de sluier opgelicht. En dan ook nog eens heel voorzichtig. Het college, bij monde van de ambtenaren, durfde niet eens te zeggen of het Drentse Programma Landelijk Gebied uitgaat van 2030 of 2035 voor stikstofreductie.

Voorzitter, het is gewoon zorgwekkend hoe de Provinciale Staten en ook de Drentse inwoners in het duister tasten over het PPLG. Eerst leken we te wachten op de verkiezingen, en nu lijkt het erop dat we moeten wachten tot de coalitiegesprekken klaar zijn, voordat het hoge woord er uit komt.

Wat we sinds vorige week dan ook weten, is dat de Drentse natuur er slecht voor staat, en steeds verder achteruit gaat. En dat extern salderen niet meer kan in Drenthe.

En dan lezen we in de jaarstukken dat het wederom niet is gelukt om de planning van de aankoop van gronden voor het NatuurNetwerkNederland te halen.

Voorzitter, dit is echt een structureel probleem aan het worden.

Vorig jaar vroeg ik in mijn bijdrage over de jaarstukken wat we in Drenthe gingen doen om de uitbreiding van het NNNN te versnellen. Er komt een versnellingsagenda, was het antwoord.

We zijn een jaar verder. Ondertussen staat de natuur er in Drenthe nog slechter voor en het lukt ons nauwelijks om meer natuur te creëren in Drenthe. Met die kennis moeten nu toch alle alarmbellen gaan rinkelen!

Natuur is geen luxe-item, maar essentieel voor ons bestaan.

Vorig jaar vroeg ik aan het college wanneer we nu eindelijk eens durven toe te geven dat we minder dieren moeten houden in Drenthe.

Ik moet tot de conclusie komen dat het college dat in 2023 nog steeds niet durft toe te geven.

Daarom, voorzitter, zal ik het maar weer een keer zeggen:

Minder dieren in de veehouderij is dé manier waarmee we onze problemen met stikstof, water en klimaat -enigszins- beginnen op te lossen. En dan heb ik het nog niet eens over onze volksgezondheid en hoe het voor de dieren zelf is, om zo´n kort en ellendig leven te leiden voor de smaakbeleving van de mens.

Zo, het hoge woord is er uit. MINDER dieren houden in Drenthe. Zo makkelijk kan het zijn college!

Tot zover in eerste termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Organisatie ontwikkeling

Lees verder

Zienswijze Prolander

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer